Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier

Från Järnvägsdata

Utmärkta artikelserier på Järnvägsdata

Denna stjärna symboliserar de utmärkta artikelserierna på Järnvägsdata.

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (de behöver dock inte vara utmärkta, det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Järnvägsdatas bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade mellan varandra. Innan artikelserier införs här, genomgår de en nomineringsprocess för att möta våra kriterier för en utmärkt artikelserie. Systemet med utmärkta artikelserier infördes den 25 juli 2010.

Tillägg till existerande utmärkta artikelserier måste även de nomineras först innan de läggs till en redan utmärkt artikelserie. Lägg inte till en artikel direkt till en utmärkt artikelserie utan att först nominera den.

Det finns för närvarande Mall:Antal huvudartiklar i utmärkta artikelserier utmärkta artikelserier som innehåller totalt 0Fel i uttryck: Oväntad operator <..Fel i uttryck: Oväntad operator <.Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "[" unika artiklar. Det finns Mall:Antal utmärkta artikelserier där alla artiklar är utmärkta artikelserier i vilka varje artikel är utmärkt.

I artikelserierna nedan ...

... indikerar Utmärkt artikel att artikeln är en utmärkt artikel eller lista.
... indikerar Bra artikel att artikeln är bra.
... indikerar Rekommenderad artikel att artikeln är rekommenderad.
... indikerar Utvald artikelserie att varje artikel i serien är utmärkt om så är möjligt.

En utmärkt artikelserie ...

  • ... innehåller ett flertal (minst tre) liknande, relaterade artiklar som täcker ett specifikt ämne.
  • ... innehåller ingen lucka. Artikelserien skall inte bara ha plockat ut de bästa artiklarna, utan skall ha en hög nivå på artiklarna generellt.
  • ... har en inledande och summerande huvudartikel eller lista som har utmärkt status.
  • ... innehåller endast artiklar av hög kvalitet; detta gäller även källorna.
  • ... har utmärkt status på åtminstone en fjärdedel av artiklarna; de andra är bra eller rekommenderade. Huvudartikeln måste vara utmärkt.
  • ... skall, om ämnet är så pass smalt att alla artiklar ej kan få utvald status, ha genomgått en artikelgranskning för att inga problem skall finnas kvar. Detta får man då ta hänsyn till i nomineringsprocessen. Ingen artikel får dock vara en stub, och alla måste vara källbelagda.

Se även


Innehåll
Utmärkta artikelserier
Samtliga utmärkta artikelserier återfinns även i Kategori:Utmärkta artikelserier.

Geografi

Historia

Europas historia

Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier/Henrik VIII av England och hans sex fruar Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier/Krutkonspirationen Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier/Striderna vid Göta älv

Kultur

Musik

Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier/In Utero och dess singlar Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier/Nevermind och dess singlar

Naturvetenskap

Samhälle

Arkitektur och samhällsbyggnad

Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier/Stadsplanering i Stockholm

Religion och filosofi

Järnvägsdata:Utmärkta artikelserier/Katolska breven

Teknik