Järnvägsdata:Statistik över utvalda artiklar

Från Järnvägsdata
Just nu finns 7 utvalda artiklar, varav 4 är utmärkta och 3 är bra, och 5 ytterligare är märkta som rekommenderade artiklar.

Antal bra och utmärkta artiklar över tiden

Statistik över bra och utmärkta artiklar
Datum Artiklar[1][2] Antal
utmärkta
Antal
bra
[3]
Förändring
(totalt)
Förändring
i %
1 januari 2021 5000 3 14 3,4 16 1 600 %
 

GraferCircle frame.svg

Fördelningen av utvalda artiklar på svenska Järnvägsdata 2020

  Järnväg (65,1 %)
  Historia (11,3 %)
  Kultur (3,1 %)
  Naturvetenskap (0,8 %)
  Geografi (14,9 %)
  Teknik (4,8 %)

Utveckling och milstolpar

2020

  • 25 december – Nytt webbhotell med mera funktionalitet som gör att Wiki fungerar bättre och stabilare.
  • 30 december - Jarnvagsdata.se speglas numera mot Järnvägshistoria.se

2015

  • 15 september – Wiki version av Järnvägsdata börjas bygga.

2010

  • 1 mars – Järnvägsdata startas i databas-form i Access.

Fotnoter

  1. Avrundat till närmaste tusental.
  2. Före 23 april 2006: uppskattat antal artiklar baserat på Järnvägsdata:Statistik.
  3. Systemet med läsvärda artiklar inleddes i februari 2006 och döptes om till bra i augusti 2008.