Karlshamn-Norraryd-Vislanda Järnväg

Från Järnvägsdata
Karlshamn-Norraryd-Vislanda Järnväg
Vislanda_001.jpg
Vislanda station
Allmänt
PlatsBlekinge
Småland
SträckaKarlshamn-Vislanda
Organisation
Invigd1874
ÄgareKWJ
MBlJ
Svenska staten 1940-
BanoperatörStatens Järnvägar 1940-
Tekniska fakta
Antal spårenkelspår
Spårvidd1067 millimeter (Smalspår)
Linjekarta
Bandel 577
km tid   v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till Alvesta Bandel 453
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Bolmen Bandel 579
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
77,780 Vislanda
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "xABZrf"
Till Älmhult Bandel 453
Unknown BSicon "exENDEaq" Unknown BSicon "exABZrf"
75,x Hästhagsmossen LP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
74,3 Skörda BV
Unknown BSicon "exENDEaq" Unknown BSicon "exABZrf"
73,968 Skörda grusgrop LP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
69,638 Grimslöv
Unknown BSicon "exHST"
6x,x Torp LP
Unknown BSicon "exHST"
66,1 Hunna HP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
63,311 Torne
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
56,8 Ringshult BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
55,478 Hulevik
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
51,521 Ulvö
Unknown BSicon "exWBRÜCKE"
Bro över ÅsnenLänsmansbron
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
43,614 Ålshult
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Kvarnamåla Bandel 576
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
38,526 Norraryd
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
35,982 Ryd
Unknown BSicon "exHST"
33,8 Granö LP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lHST"
31,711 Slattesmåla HP
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
29,286 Fridafors
Unknown BSicon "exHST"
29,3 Bjällernäs LP
Unknown BSicon "exSTR+GRZq"
27,2 Kronobergs län/Blekinge län
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
24,818 Hovmansbygd
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBST"
24,498 Hovmansbygd BV
Unknown BSicon "exHST"
22,8 Hemsjö mosse LP
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
20,013 Hemsjö
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
17,0 Hallandsboda BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
15,227 Åkeholm
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
11,268 Svängsta
Unknown BSicon "exHST"
xx,xx Svängsta BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
7,092 Gungvala
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
3,992 Asarum
Unknown BSicon "exlBST" Unknown BSicon "exSTR"
3,165 Asarum BV
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "xABZlg"
Till Sölvesborg Bandel 567
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
0,0 Karlshamn Västra
Unknown BSicon "LSTR"
Till Gullberna Bandel 565
Teckenförklaring
Järnvägsbyggnad i Hulevik.
Järnvägsbyggnad i Hulevik.

Karlshamn–Vislanda Järnväg (KWJ) var namnet på järnvägssträckan Karlshamn-Norraryd-Vislanda. Järnvägen var 78 kilometer lång och smalspårig med spårvidden 1067 mm.

Bygget av järnvägen påbörjades 1872 och hela sträckan stod färdig 1874 då den invigdes av Oscar II. KWJ övertog 1908 Vislanda-Bolmens Järnväg (ViBJ) och bildade Karlshamn-Vislanda-Bolmens Järnväg (KVBJ). Banan förstatligades 1943. Som landets sista järnväg med spårvidden 1067 mm lades trafiken på banan ned 1970. Rivning av banan har sedan skett i etapper från nedläggningsåret fram till 1982 då den sista delen togs från Karlshamn till Ryd, där det fortsatt gå godstransporter.[1] Kvar idag av det tidigare omfattande nät av linjer i södra Sverige med spårvidden 1067mm eller 3,5 engelska fot, är ett utomhusmuseum i Hovmansbygd 27 kilometer norr om Karlshamn där K.V.B.J. Karlshamn-Vislanda-Bolmens-Järnvägssällskap bevarat en stor del av stationsmiljön och bevarat ett antal historiskt viktiga vagnar. www.kvbj.se


Historia

Södra stambanans tillkomst på delsträckan Nässjö - Malmö 1862 gav impulser till sidobanor som förverkligades under mitten av 1870-talet. Då öppnades järnvägar mellan stambanan och hamnstäder i Småland och Blekinge: Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och Karlshamn.

Hos Hushållningssällskapet i Kronobergs län togs frågan om en järnväg till Karlshamn upp 1855 och 1863 uppdrog sällskapet åt två väg- och vattenbyggare, C A Olivecrona och Wilhelm Gagner att undersöka en linje från Karlshamn till sjön Åsnens södra strand. Man tänkte sig att trafiken norrut skulle ske med båt på Åsnen och genom en kanal vid Huseby vidare genom sjön Salen till Alvesta vid stambanan.

1864 togs frågan upp i Karlshamns stadsfullmäktige och Gagner fick i uppdrag att utreda en bana hela vägen till stambanan. Gagner avlämnade ritningar med mera för en bana till Vislanda och staden beslöt teckna 500 000 riksdaler riksmynt (rdr rmt) i företaget. 1869 kom frågan upp igen. Gagner lämnade tre alternativ, ett gällde normalspår till en kostnad av 2,427 miljoner rdr rmt. Men man bad även en annan väg- och vattenbyggare, Erik Sandell lämna förslag. Sandell föreslog smalspår (1067 mm) för 1,9 miljoner rdr rmt. Detta accepterades.

Banbygget

Ulvö station

I slutet av 1870 bildades Karlshamn - Vislanda järnvägsaktiebolag. Styrelsen dominerades av personer från Karlshamn med Edv. Meyer som ordförande. Staden utökade sin aktieteckning och garanterade ett lån.

Bansträckningen i det ursprungliga förslaget ändrades till att nära följa Åsnens västra strand i stället för att gå längre västerut vid Lönashult och Gottåsa. Sandell blev överingenjör. Arbetet började i februari 1872. Banan öppnades och invigdes 29 juni 1874 av Oscar II.


Trafiken

Persontrafiken

Godstrafiken

Loken

Galleri

Stationer

Referenser

Noter

  1. ÖSJ-bladet: medlemsblad i Museiföreningen Östra Skånes järnvägar, nummer 1982:2, sid 79. Kristianstad: Museiföreningen Östra Skånes järnvägar (ÖSJ). 1973-. Libris länk 

Se även