Vislanda-Bolmens Järnväg

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 579)
Vislanda-Bolmen Järnväg
Bolmen_001.jpg
Allmänt
PlatsSmåland
SträckaVislanda-Ljungby-Bolmen
Organisation
Invigd1878
Ägarexxx
Svenska staten 1943-
BanoperatörStatens Järnvägar 1943-
Tekniska fakta
Längd51 kilometer
Antal spårenkelspår
Spårvidd1067 millimeter (Smalspår)
Linjekarta
Bandel 579
km  v  r 
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Halmstad Central Bandel 580
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
129,0 Bolmen
Unknown BSicon "exHST"
128,0 Bolmens mosse HLP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
124,7 Angelstad
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
122,4 Dragaryd HP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
120,2 Stavsjömosse HLP
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
118,6 Broakärr HPR
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
117,1 Stensberg BV
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "exABZlg"
Till Markaryd Bandel 600
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
113,9 Ljungby
Unknown BSicon "exABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Värnamo Bandel 602
Unknown BSicon "exWBRÜCKE2"
127,8 Bro över Lagan
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
112,7 Ågård BV
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
108,5 Marås LP
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
106,8 Tutaryd
Unknown BSicon "exlBST" Unknown BSicon "exSTR"
106,5 Tutaryd BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
103,5 Förarp LP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
101,9 Ekeliden HPR
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
101,9 Ekeliden BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
98,9 Ryssby
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
96,8 Bromsabo BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
92,7 Målaskog BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
92,6 Målaskog
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
88,3 Åäng HLP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lHST"
84,4 Mörhult HP
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
80,8 Sälhyltan BV
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "xKRZu" Unknown BSicon "LSTRq"
Till ◄Älmhult/Alvetsta Bandel 453
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "xABZlg"
Till Alvesta Bandel 453
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
77,78 Vislanda
Unknown BSicon "eABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Karlshamn Västra Bandel 557
Unknown BSicon "LSTR"
Till Älmhult Bandel 453
Teckenförklaring

Vislanda-Bolmen Järnväg (ViBJ) var en smalspårig järnväg mellan Vislanda och Bolmens station vid södra delen av sjön Bolmen i Småland. Banan invigdes och togs i drift 1878. Den var 51 km lång med smal spårvidd, 1 067 mm.

Historia

Ett järnvägsbygge från Karlshamn till Vislanda inleddes 1872 och 1870-talet och upplevde en bra konjunktur för skogsprodukter. Områdena väster om Södra stambanan i södra Småland (Sunnerbo härad) saknade bra kommunikationer. En flottled från Bolmen längs ån Lagan fanns men var otillräcklig. En landsväg - chaussé - hade anlagts mellan Vislanda och Bolmstad, och vid ett möte 1873 i Ljungby tänkte man sig att bygga järnväg längs denna. Väg- och vattenbyggaren Erik Sandell som var överingenjör vid det pågående järnvägsbygget Karlshamn-Vislanda anlitades och på hösten 1873 började han undersöka bästa val av linje för järnvägen varvid chaussé-alternativet övergavs.

Banbygget

Vislanda-Bolmens järnvägsaktiebolag bildades 20 oktober 1874 och fick koncession 6 oktober 1876. Ett statslån om 785 000 kr beviljades. Avtal tecknades med Karlshamnsbanan om att den skulle trafikera Bolmenbanan. Det var också främst personer från Karlshamn som ingick i bolagets styrelse.

Banan byggdes från januari 1877 till invigningen den 4 oktober 1878. Den nya järnvägen innebar en snabb ökning av skogsavverkningarna runt Bolmen. Vid Bolmens station byggdes tre ångsågar och runt sjön ytterligare sju. Järnvägen Halmstad-Bolmen (HBJ) öppnades 1889 och innebar en kraftig minskning av trafiken i riktning mot hamnen i Karlshamn till förmån för Halmstad. 1907 föreslog Karlshamn-Vislanda järnvägsbolag att de båda banorna på ömse sidor om Vislanda skulle fusioneras. Det genomfördes 1 juli 1908. Därmed tillkom Karlshamn-Vislanda-Bolmens Järnväg.

Trafiken

Persontrafiken

Godstrafiken

Loken

Galleri

Stationer

Referenser

  • Svenska järnvägsföreningen 1876-1926 : minnesskrift, 1926, sid. 613-620.

Vidare läsning