Ystad-Skivarps Järnväg

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 643)
Ystad-Skivarp Järnväg
Skivarp_001.jpg
Allmänt
PlatsSkåne
SträckaSkånes Charlottenlund-Skivarp
Anslutande järnvägslinjerMalmö-Ystads Järnväg
Trelleborg-Rydsgårds Järnväg
Organisation
Invigd1901
Avstängd1919
Ägarexxx 1901- Svenska staten 19xx-
Banoperatörxxx 1901- Statens Järnvägar 19xx-
Tekniska fakta
Längd11,4 kilometer
Antal spårenkelspår
Spårvidd1435 millimeter (Normalspår)
Största lutning12 
Minsta kurvradie350
Linjekarta
Bandel 643
km  v  r 
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Trelleborg Central Bandel 644
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
0,0 Skivarp
Unknown BSicon "exABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Rydsgård Bandel 644
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lHST"
1,2 Skivarp HP
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
3,3 Västra Nöbbelöv
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
3,7 Västra Nöbbelöv BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
5,5 Sjörup
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exENDEeq"
6,9 Snårestad LP
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
7,7 Snårestad
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
8,7 Toremosse BV
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Malmö Västra Bandel 638
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
11,4 Skånes Charlottenlund
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Ystad Bandel 638
Teckenförklaring

Ystad-Skivarps Järnväg (förkortat YSJ, gammal stavning Ystad-Skifarps järnväg) var en normalspårig 11,5 kilometer lång järnväg mellan Skivarp vid Trelleborg-Rydsgårds Järnväg och Skånes Charlottenlund vid Malmö-Ystads Järnväg som fortsatte mot Ystad.

Historia

Sedan Trelleborg-Rydsgårds Järnväg var färdig sökte bolaget en koncession för en bibana från Skivarp till Charlottenlund som beviljades den 21 september 1895 men bygget påbörjades aldrig utan koncessionen gick ut i början av 1898. Därefter sökte bolaget på nytt koncession för samma sträcka och den godkändes 1898. Ystad-Skivarps Järnvägsaktiebolag bildades i april 1899 och bolaget tog över koncessionen. Arbetet med banan påbörjades samma år. Banan besiktigades och fick tillstånd att öppna för trafik den 31 juli 1901.[1]

Banan var främst avsedd för transport av sockerbetor till Skivarp Sockerbruk LP. Ekonomin var dålig: som exempel uppgick driftkostnaden 1910 till över 200 % av trafikinkomsterna.[2]

Fordon

De enda fordonen som bolaget ägde var 27 godsvagnar. Lok, personvagnar och personal tillhandahölls av Ystad-Eslövs Järnväg enligt avtal från trafikstarten till 1904. Ett nytt avtal slöts med Malmö-Ystads Järnväg som hanterade trafiken från 1904 till nedläggningen.

Nedläggning

Banan gick dock med så stora förluster att den fick stänga redan den 15 februari 1919, varefter banan revs upp omgående. Ystad-Skivarps Järnväg är således en av de svenska järnvägar som haft kortast livslängd.

Loken

Nutid

Samtliga stationer och banvaktsstugor finns kvar och det finns sparsamma rester av banvallen på några ställen.

Trafiken

Persontrafiken

Godstrafiken

Galleri

Byggnader

Stationer

Referenser

Vidare läsning