Uppsalapendeln

Från Järnvägsdata
Uppsalapendeln
Uppsalapendeln i Märsta.jpg
Två Uppsalapendlar möts i Märsta.
Allmänt
PlatsSverige
Stockholm
Uppsala
Antal hållplatser4
Turtäthet1-5 tåg/timme
Organisation
BanoperatörTrafikverket
TrafikoperatörSJ AB
Tekniska fakta
Banlängd66 kilometer
ElektrifieradJa
Linjekarta

Mall:Linjekarta Uppsalapendeln

En 10-vagnars Uppsalapendel på sydgång vid fyrspåret i Rotebro i mars 2011

Uppsalapendeln är SJ:s regionaltåg mellan Stockholm och Uppsala. Det stora antalet resande och turtätheten gör den till en av Sveriges mest trafikerade järnvägsförbindelser. De flesta av tågen stannar även i Knivsta och Märsta. Uppsalapendeln körs dels med traditionella loktåg, dels med X40-tåg ("dubbeldäckare").

I begreppet "Uppsalapendeln" inkluderas inte de pendeltåg mellan Uppsala och Stockholm, som infördes av Storstockholms lokaltrafik (SL) 2012.

Historia

Förhistoria

Det som då kallades Norra stambanan öppnades för trafik sträckan Stockholm N-Uppsala C redan 1866 och utökades till dubbelspårsdrift 1908. Järnvägen, som idag kallas Ostkustbanan, elektrifierades 1926-1934.[1]

Den moderna Uppsalapendeln

Man kan säga att dagens Uppsalapendel grundades 1968, då det relativt nybildade SL övertog Stockholms pendeltåg och startade pendeltågstrafik på sträckan Stockholm-Märsta, något som ledde till att Uppsalapendeln bara behövde göra uppehåll i Märsta och Knivsta. Detta förkortade restiderna avsevärt. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet körde man med ett Rc-lok i ena änden och med en AFM7 (manövervagn) i andra änden men idag kör man istället med två Rc-lok, ett i vardera änden.[1]

Trafikvolym

Det går (hösten 2018) 1-5 tåg/timme per riktning, och de flesta stannar i Knivsta och Märsta (med byte till Stockholms pendeltåg). Dessutom går SL pendeltåg från Uppsala via Knivsta och Arlanda[2][3] samt mer långväga SJ-tåg på sträckan (de som ska till eller kommer från platser norr eller nordväst om Uppsala), vilka oftast går via Arlanda (och inte stannar i Knivsta och Märsta). Totalt går cirka 50 tåg/dag i varje riktning (oräknat SJ Snabbtåg som inte är avsett för lokala resor Stockholm-Uppsala). Sedan 2017 går det dessutom några direkttåg, som inte stannar i vare sig Knivsta eller Märsta. Dessa tar cirka 30 minuter mellan Uppsala och Stockholm.[4]

År 2009 var totala antalet (oavsett färdmedel) dagliga inpendlare till Uppsala kommun 17 152 och utpendlare 21 259 enligt Statistiska centralbyrån.[5]

Banverkets preliminära statistik för 2006 var cirka 12 000 påstigande respektive 13 000 avstigande per dag på Uppsala C (inklusive X2000),[uppdatering behövs], inkluderat pendlare och övriga tågresenärer.

Referenser