Backa gård HP: Versionshistorik

Från Järnvägsdata

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

25 april 2023

  • nuvarandeföregående 04.4025 april 2023 kl. 04.40Jan Karlsson diskussion bidrag 2 847 byte +2 847 Skapade sidan med '{{Hållplats_spårplan |namn = Backa gård HP |bild = xxx.jpg |bildtext = <!-- Stationsinformation --> |ort = Backa gå...'