Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun

Från Järnvägsdata
Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun
VMF:s tillverkningsskylt.
HuvudkontorSverige Falun, Sverige
BranschVerkstadsindustri
Historia
Grundat1899
GrundareErik Johan Ljungberg
Uppköpt avAB Svenska Järnvägsverkstäderna (AGJ) i Linköping, 1918
Struktur
ModerbolagStora Kopparbergs Bergslags AB
DotterbolagVagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun

Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun (VMF) var en svensk vagns- och lokomotivtillverkare som grundades 1899 som dotterbolag till Stora Kopparbergs Bergslags AB i Falun. Företaget övertogs 1918 av AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping, (ASJ) men namnet VMF användes ända till 1943. Fram till 1917 byggde företaget 246 lok och fram till 1943 totalt 504. VMF tillverkade såväl ånglok och ellok som järnvägsvagnar.

Erik Johan Ljungberg som 1875-1907 ledde Stora Kopparbergs Bergslags AB som disponent, verkställande direktör och styrelseordförande var den som 1899 tog initiativet till att starta VMF som dotterbolag till Stora Kopparbergs Bergslags AB. Det anses att VMF och företagets begränsade framgång var hans enda misslyckande som företagsledare.[1] År 1900 arbetade omkring 600 personer vid företaget.[2] Företagets första leveranser av lok uppvisade stora brister. I ett besiktningsprotokoll upprättat av personal från Statens Järnvägar sägs;

..ehuru många detaljer är utförda noggrannt och enligt gifna specifikationer, dock åtskilliga mer eller mindre väsentliga brister, tydande på en märkbar frånvaro af erfarenhet och specialkunskap i tillverkning av lok...[3]

Man kan anta att Stora Kopparbergs Bergslags AB bristande förtrogenhet med mekanisk tillverkning till slut gjorde att verksamheten överläts till ASJ.

Produkter

Förteckning över tillverkningsnummer

Tillverkningsnr. År Kund Kundens beteckning
1 1901 Statens Järnvägar Kd2 692
2 1901 Statens Järnvägar Kd2 693
3 1901 Statens Järnvägar Kd2 694
4 1901 Statens Järnvägar Kd2 695
5 1901 Statens Järnvägar Kd2 696
6 1901 Statens Järnvägar Kd2 697
7 1901 Statens Järnvägar Kd2 698
8 1901 Statens Järnvägar Kd2 699
9 1901 Statens Järnvägar Kd2 700
10 1901 Statens Järnvägar Kd2 701
11 1901 Lund-Bjäreds Järnväg Nr 1
12 1901 Lund-Bjäreds Järnväg Nr 2
13 1901 Falun-Västerdalarnes Järnväg Nr 1
14 1902 Kalmar-Torsås Järnväg Nr 12
15 1902 Kalmar-Torsås Järnväg Nr 11
16 1902 Statens Järnvägar Ma 702
17 1902 Statens Järnvägar Ma 703
18 1902 Gävle-Dala Järnväg H 42
19 1902 Gävle-Dala Järnväg H 43
20 1902 Gävle-Dala Järnväg H 44
21 1902 Stora Kopparbergs Bergslags AB Nr 2
22 1902 Gävle-Dala Järnväg L3 45
23 1902 Mönsterås–Åseda Järnväg Nr 1
24 1902 Mönsterås–Åseda Järnväg Nr 2
25 1902 LKAB N 1
26 1902 LKAB N 2
27 1903 Statens Järnvägar Mb 761
28 1903 Statens Järnvägar Mb 762
29 1903 Statens Järnvägar Mb 763
30 1903 Statens Järnvägar Mb 764
31 1903 Gävle-Dala Järnväg Nr 48
32 1903 Gävle-Dala Järnväg Nr 49
33 1903 Gävle-Dala Järnväg Nr 50
34 1903 Gävle-Dala Järnväg Nr 46
35 1903 Gävle-Dala Järnväg Nr 47
36 1904 Frövi–Ludvika Järnväg Nr 18
37 1904 Frövi–Ludvika Järnväg Nr 19
38 1904 Frövi–Ludvika Järnväg Nr 20
39 1904 Oxelösund–Flen–Västmanlands Järnväg U 35
40 1904 Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnväg U 36
41 1904 Stockholm-Rimbo Järnväg Nr 7
42 1904 Stockholm-Rimbo Järnväg Nr 8
43 1905 Oxelösund -Flen-Västmanlands Järnväg M 44
44 1905 Oxelösund -Flen-Västmanlands Järnväg M 45
45 1905 Lund-Revinge Järnväg Nr 1
46 1905 Lund-Revinge Järnväg Nr 2
47 1905 Stora Kopparbergs Bergslags AB Nr 6
48 1906 Statens Järnvägar L 844
49 1906 Statens Järnvägar L 845
50 1906 Stockholm-Rimbo Järnväg Nr 14
51 1906 Stockholm-Rimbo Järnväg Nr 15
52 1906 Stockholm-Rimbo Järnväg Nr 16
53 1906 Stockholm-Rimbo Järnväg Nr 17
54 1906 Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg Nr 9
55 1906 Stockholm-Rimbo Järnväg Nr 18
56 1906 Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg Nr 11
57 1906 Frövi–Ludvika Järnväg Nr 21
58 1906 Frövi–Ludvika Järnväg Nr 22
59 1906 Frövi–Ludvika Järnväg Nr 23
60 1906 Frövi–Ludvika Järnväg Nr 24
61 1907 Uppsala–Gävle Järnväg B 22
62 1907 Uppsala–Gävle Järnväg B 23
63 1907 Uppsala–Gävle Järnväg B 24
64 1907 Statens Järnvägar Tb 892
65 1907 Statens Järnvägar Tb 893
66 1907 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y3 15
67 1907 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y3 16
68 1907 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y3 17
69 1907 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y3 18
70 1907 Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg Nr 10
71 1908 Stora Kopparbergs Bergslags AB Nr 2
72 1907 Statens Järnvägar Tb 894
73 1907 Statens Järnvägar Tb 895
74 1907 Statens Järnvägar Tb 896
75 1907 Statens Järnvägar Tb 897
76 1908 Statens Järnvägar Tb 898
77 1908 Statens Järnvägar Tb 899
78 1908 Statens Järnvägar Tb 929
79 1908 Statens Järnvägar Tb 930
80 1908 Statens Järnvägar Tb 931
81 1908 Statens Järnvägar Tb 932
82 1908 Statens Järnvägar S 943
83 1908 Statens Järnvägar S 944
84 1908 Statens Järnvägar S 945
85 1908 Statens Järnvägar S 946
86 1908 Statens Järnvägar S 947
87 1908 Statens Järnvägar L 962
88 1908 Statens Järnvägar L 963
89 1908 Statens Järnvägar L 964
90 1908 Statens Järnvägar L 965
91 1908 Statens Järnvägar L 966
92 1908 Gävle-Dala Järnväg N 53
93 1908 Gävle-Dala Järnväg N 54
94 1909 Gävle-Dala Järnväg N 55
95 1909 Gävle-Dala Järnväg N 56
96 1909 Statens Järnvägar E 979
97 1909 Statens Järnvägar E 980
98 1909 Statens Järnvägar E 981
99 1909 Statens Järnvägar E 982
100 1909 Statens Järnvägar E 983
101 1909 Statens Järnvägar E 984
102 1909 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Nr 19
103 1909 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Nr 20
104 1910 Vagns- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun
105 1909 Stora Kopparbergs Bergslags AB Nr 4
106 1909 Glava Glasbruks Järnväg Nr 2 Glafa
107 1909 Byvalla-Långshyttans Järnväg Nr 5 Thor
108 1910 Statens Järnvägar S 1053
109 1910 Statens Järnvägar S 1054
110 1910 Statens Järnvägar S 1055
111 1910 Statens Järnvägar S 1056
112 1910 Statens Järnvägar S 1057
113 1910 Statens Järnvägar S 1058
114 1910 Bruzafors-Hällefors AB Bruzafors
115 1910 Malmö-Simrishamn Järnvägar Nr 20
116 1910 Malmö-Simrishamn Järnvägar Nr 21
117 1910 Statens Järnvägar E 1071
118 1910 Statens Järnvägar E 1072
119 1910 Statens Järnvägar E 1073
120 1910 Statens Järnvägar E 1074
121 1910 Statens Järnvägar E 1075
122 1910 Statens Järnvägar Ke 1076
123 1910 Statens Järnvägar Ke 1077
124 1910 Statens Järnvägar Ke 1078
125 1910 Statens Järnvägar Ke 1079
126 1910 Statens Järnvägar Ke 1080
127 1911 Statens Järnvägar E 1091
128 1911 Statens Järnvägar E 1092
129 1911 Statens Järnvägar E 1093
130 1911 Kalmar Järnväg L3 14
131 1911 Kalmar-Berga Järnväg Nr 9
132 1911 Kalmar-Torsås Järnväg Nr 14
133 1911 Statens Järnvägar E 1096
134 1911 Statens Järnvägar E 1097
135 1911 Statens Järnvägar E 1098
136 1911 Statens Järnvägar E 1099
137 1915 Statens Järnvägar S 1247
138 1915 Statens Järnvägar S 1248
139 1915 Statens Järnvägar S 1249
140 1915 Statens Järnvägar S 1250
141 1917 Statens Järnvägar Ob 32
142 1917 Statens Järnvägar Ob 33
143 1917 Statens Järnvägar Ob 34
144 1917 Statens Järnvägar Ob 35
145 1917 Statens Järnvägar Ob 36
146 1917 Statens Järnvägar Ob 37
147 1917 Statens Järnvägar Ob 38
148 1917 Statens Järnvägar Ob 39
149 1912 Statens Järnvägar E 1126
150 1912 Statens Järnvägar E 1127
151 1912 Statens Järnvägar E 1128
152 1911 LKAB N 3
153 1915 Statens Järnvägar Pa 27
154 1914 Statens Järnvägar Pa 28
155 1914 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y3 69
156 1914 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y3 70
157 1912 Statens Järnvägar N 1129
158 1912 Statens Järnvägar N 1130
159 1912 Statens Järnvägar N 1131
160 1912 Statens Järnvägar N 1132
161 1912 Statens Järnvägar N 1133
162 1912 Statens Järnvägar N 1134
163 1912 Kalmar-Berga Järnväg Nr 19
164 1913 Hultsfred-Västerviks Järnväg Nr 23
165 1913 Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnväg Nr 26
166 1913 Norsholm-Bersbo Järnväg Nr 15
167 1913 Statens Järnvägar E 1151
168 1913 Statens Järnvägar E 1152
169 1913 Statens Järnvägar E 1153
170 1913 Gävle-Dala Järnväg U1 60
171 1913 Gävle-Dala Järnväg U1 61
172 1913 Gävle-Dala Järnväg U1 62
173 1913 Frövi-Ludvika Järnväg Nr 1
174 1913 Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnväg N 37
175 1914 Statens Järnvägar E 1195
176 1914 Statens Järnvägar E 1196
177 1914 Statens Järnvägar Ke 1197
178 1914 Statens Järnvägar Ke 1198
179 1914 Statens Järnvägar Ke 1199
180 1914 Statens Järnvägar Ke 1210
181 1914 Statens Järnvägar Ke 1211
182 1914 Statens Järnvägar Ke 1212
183 1914 LKAB N 10
184 1914 Statens Järnvägar Oa 1
185 1914 Statens Järnvägar Oa 2
186 1914 Statens Järnvägar Oa 3
187 1914 Statens Järnvägar Oa 4
188 1914 Statens Järnvägar Oa 5
189 1914 Statens Järnvägar Oa 6
190 1914 Statens Järnvägar Oa 7
191 1914 Statens Järnvägar Oa 8
192 1915 Statens Järnvägar Oa 9
193 1915 Statens Järnvägar Oa 10
194 1915 Statens Järnvägar Oa 11
195 1915 Statens Järnvägar Oa 12
196 1915 Statens Järnvägar Oa 13
197 1915 Statens Järnvägar Oa 14
198 1915 Statens Järnvägar Oa 15
199 1915 Statens Järnvägar Oa 16
200 1915 Statens Järnvägar Oa 17
201 1915 Statens Järnvägar Oa 18
202 1915 Statens Järnvägar Oa 19
203 1915 Statens Järnvägar Oa 20
204 1915 Statens Järnvägar Oa 21
205 1915 Statens Järnvägar Oa 22
206 1914 Statens Järnvägar Oa 23
207 1914 Statens Järnvägar Oa 24
208 1915 Statens Järnvägar Oa 25
209 1915 Statens Järnvägar Oa 26
210 1915 Kalmar-Berga Järnväg KBJ 20
211 1915 Hofors Bruk Nr 2
212 1915 LKAB N 11
213 1915 Statens Järnvägar E 1238
214 1915 Statens Järnvägar E 1239
215 1915 Statens Järnvägar E 1240
216 1916 Statens Järnvägar Sa 1258
217 1916 Statens Järnvägar Sa 1259
218 1916 Statens Järnvägar Sa 1260
219 1916 Statens Järnvägar Sa 1274
220 1916 Statens Järnvägar Sa 1275
221 1916 Statens Järnvägar Sa 1276
222 1916 Statens Järnvägar Sa 1277
223 1916 Bergslagernas Järnvägar H3 83
224 1916 Bergslagernas Järnvägar H3 84
225 1916 Bergslagernas Järnvägar H3 85
226 1916 Bergslagernas Järnvägar H3 86
227 1916 Örebro-Köpings Järnväg Nr 7
228 1917 Örebro-Köpings Järnväg Nr 8
229 1916 Stora Kopparbergs Bergslags AB Nr 9
230 1917 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y 75
231 1917 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y 76
232 1917 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar Y 77
233 1917 Statens Järnvägar N 1301
234 1917 Statens Järnvägar N 1302
235 1917 Statens Järnvägar N 1303
236 1917 Statens Järnvägar N 1304
237 1917 Statens Järnvägar N 1305
238 1917 Statens Järnvägar E 1329
239 1917 Statens Järnvägar E 1330
240 1917 Statens Järnvägar E 1331
241 1917 Statens Järnvägar E 1332
242 1917 Statens Järnvägar E 1333
243 1917 Statens Järnvägar E 1334
244 1917 Statens Järnvägar E 1335
245 1917 Thamshavnsbanen (Norge) Nr 7
246 1917 Thamshavnsbanen (Norge) Nr 8

Referenser

Noter