Trafikplats

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Trafikplatsen)

En trafikplats är inom järnvägen antingen en driftplats (tidigare station), lastplats, hållplats eller ett hållställe.

Varje ny trafikplats i Sverige skall godkännas av Transportstyrelsen.

Varje trafikplats i det svenska järnvägsnätet har en så kallad trafikplatssignatur som är en unik identifierare för trafikplatser inom samma infrastruktur.

Läs mer i artikeln järnvägsstation.

Referenser

  • Transportstyrelsens godkännande av trafikplatser: [1]
  • Transportstyrelsens trafikföreskrifter för tåg: [2]
  • Transportstyrelsens aktuella lista över trafikplatsnamn: [3]