Nässjö-Oskarshamn Järnväg

Från Järnvägsdata
Nässjö–Oskarshamns Järnväg
Berga_station_2010.jpg
Berga station
Allmänt
PlatsSmåland
SträckaNässjö-Oskarshamn
Anslutande järnvägslinjerSmalspårig
ROJ
VHVJ
EÖJ
Organisation
Invigd1874
ÄgareNässjö-Oskarshamn
Svenska staten 1940-
BanoperatörStatens Järnvägar 1940-
Tekniska fakta
Längd148 kilometer
Antal spårenkelspår
Spårvidd1435 millimeter (Normalspår)
Största tillåtna axellast7,2 ton
Linjekarta
km tid   v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Nässjö-Sävsjö-Alvesta
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "ABZg+lr" Unknown BSicon "LSTRq"
Nässjö-Vetlanda-Åseda Järnväg
Straight track
Värnamo-Vaggeryd-Nässjö
Station on track
0 Nässjö C 1874
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Jönköping-Nässjö Järnväg
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Tranås-Nässjö Järnväg
Station on track
2,525 Brinellskolanhållplats 1874
Stop on track
2,58 Erikabo BV
Station on track
8,4 Blankefall HP 1874
Stop on track
11,68 Ormaryd BV
Unknown BSicon "eABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Ormaryd-Smålands Anneberg Järnväg
Station on track
11,953 Ormaryd 1874
Stop on track
15,75 Brevik BV
Station on track
16,1 Brevik HP 1874
Unknown BSicon "eABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Soåsaspåret
Stop on track
19,4 Lyckeberg LP 1874
Stop on track
19,7 Lyckeberg BV
Stop on track
19,8 Lyckeberg HLP 1874
Station on track
21,54 Eksjö 1874
Unknown BSicon "eABZrg" Unknown BSicon "exENDEeq"
Lokstall
Unknown BSicon "eABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Eksjö-Österbymo Järnväg
Stop on track
24,4 Björka BV
Stop on track
? Björkelund BV
Station on track
31,741 Hult 1874
Stop on track
39,2 Bruzaholm BV
Station on track
40,91 Bruzaholm 1874
Stop on track
45,32 Hjältevad BV
Station on track
45,457 Hjältevad 1874
Station on track
46,6 Bygdås LP
Station on track
49,943 Ingatorp 1874
Station on track
53,804 Vallnäs 1874
Stop on track
57,1 Högebro BV
Station on track
61,148 Mariannelund 1874
Stop on track
62,8 Mariannelunds grusgrop 1874
Stop on track
64,3x Emarp BV
Station on track
64,903 Emarp 1874
Station on track
72,563 Lönnberga 1874
Station on track
74,313 Silverdalens centrum 1874
Station on track
75,0 Råsa HLP 1874
Station on track
75,408 Silverdalen 1874
Station on track
75,533 Silverdalens bruk LP
Stop on track
76,270 Stolpen BV
Station on track
81,014 Hulingsryds västra LP
Station on track
81,946 Hulingsryds LP
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Östra Centralbanan
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Hultsfred-Västerviks Järnväg
Station on track
83,386 Hultsfred 1874
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction from right
Lokstall
Stop on track
84,5 Talludden BV
Stop on track
84,6 Björkudd BV
Unknown BSicon "KRZu"
89,99 Bro 1874
Station on track
91,358 Hagelsrum 1874
Stop on track
91,875 Hagelsrum BV
Stop on track
94,995 Dalhem BV
Station on track
97,2 Målilla 1874
Unknown BSicon "LSTRq" Junction to right
Vetlanda-Målilla Järnväg
Station on track
97,2 Emmenäs HP 1874
Stop on track
97,2 Emmenäs BV
Station on track
98,393 Rosenfors 1874
Stop on track
99,997 Aby BV
Unknown BSicon "eABZrg" Unknown BSicon "ENDEeq"
102,72 Bergs Såg LP
Unknown BSicon "tENDEaq" Unknown BSicon "eABZlg"
Lokstall
Station on track
103,352 Mörlunda 1874
Station on track
109,644 Ryningsnäs 1874
Stop on track
109,7 Ryningsnäs BV
Station on track
114 Ryningen LP 1874
Stop on track
114,410 Ryningen BV
Station on track
116,174 Lillsjödal 1874
Unknown BSicon "LSTRq" Junction from right
Kalmar-Berga Järnväg
Unknown BSicon "tENDEaq" Unknown BSicon "eABZlg"
Lokstall
Station on track
120,162 Berga 1874
Stop on track
122,45x Släthult vattentorn
Stop on track
124,42 Släthult HLP 1874
Stop on track
124,49 Släthult BV
Station on track
127,94 Bohult 1874
Station on track
132,807 Möckhult 1874
Stop on track
132,9 Möckhult BV
Stop on track
136,2 Fagerhult
Stop on track
138,3 Åbron BV
Station on track
140,35 Forshult 1874
Junction from left Unknown BSicon "exENDEeq"
Stena Metal
Stop on track
146,37 Åsa BV
Unknown BSicon "BUE-sv"
Ekåsa
Small bridge
Bro över Östersjövägen
Unknown BSicon "eABZrg" Unknown BSicon "exENDEeq"
Lokstall
Unknown BSicon "exLSTRlg" Straight track
Unknown BSicon "exLSTR" Non-passenger station/depot on track
Godsbangård
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "eKRZ" Unknown BSicon "exSTRlg"
Ruda-Oskarshamns Järnväg ◄Ruda
Unknown BSicon "exLSTR" Junction to left Unknown BSicon "xABZlg"
Treskensspår
Unknown BSicon "exKBHFe" End station Straight track
148,476 Oskarshamn 1874-
Track end end
Hamn
Transverse water
Östersjön


Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.

Nässjö–Oskarshamns Järnväg (NOJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan NässjöOskarshamn. Järnvägen är 148 kilometer och har ingen ATC eller fjärrblockering. Idag är järnvägen uppdelad av Trafikverket, f.d.(Banverket), uppdelad på bandelarna NässjöHultsfred (Bockabanan), Stångådalsbanan (mellan Hultsfred och Berga) samt BergaOskarshamn.

Historia

Nässjö–Oskarshamns Järnväg (NOJ) var tidigt ute bland de många småländska privatbanorna som under en tid växte fram. Som en hel del av Sveriges tidiga enskilda järnvägar hade NOJ engelska ägarintressen. 1869 fick bolaget koncession för banbygget och den först färdiga bandelen var sträckan BergaOskarshamn. 1872–1873 kom trafiken igång mellan Nässjö och Eksjö och 1874 kunde NOJ invigas i sin helhet.

Men trafiken och banan i sig själv drogs med många problem och fick till slut smeknamnet Nästan Oduglig Järnväg (NOJ). Trots en förbättring hade bolaget ihärdiga ekonomiska problem vilket gjorde att det rekonstruerades i slutet av 1890-talet och fick helsvenska ägare. Precis som många andra banor vid den tiden drogs banan med minskande trafikunderlag i och med vägtrafikens framväxt, men med ett uppsving under andra världskrigets ransoneringsår. För NOJ hade krigsåren särskild betydelse tack vare omfattande transporter till och från garnisonsstaden Eksjö.

År 1946 förstatligades NOJ och införlivades i Statens Järnvägars organisation.

Trafiken

År 1990 förändrades trafiken avsevärt då banan blev en del av det småländska järnvägsnätet där Kalmar Läns Trafik och Jönköpings länstrafik gemensamt tog hand om persontrafiken med Statens Järnvägar (SJ) (precis som tidigare) som tågoperatör. En senare tågoperatör var BK Tåg. I april 2005 ställdes persontrafiken på sträckan Berga-Oskarshamn in sedan BK Tåg gått i konkurs och Kalmar Läns Trafik beslutat ersätta trafiken med buss.

Persontrafiken

Persontrafiken mellan Oskarshamn och Berga återupptogs i december 2011, varmed banan åter trafikerades i hela sin längd, Nässjö–Oskarshamn.[1] Den 14 december 2014 upphörde emellertid Jönköpings länstrafik med sin trafikering av sträckan Eksjö–Oskarshamn. Berga–Oskarshamn övertogs av Kalmar Läns Trafik, men upphörde den 1 juli 2019. Sträckan Eksjö–Hultsfred är allt sedan den 14 december nerlagd.

Godstrafiken

Loken

Galleri

Stationer längs NOJ

Förr fanns även tre mellanstationer mellan Berga och Oskarshamn, nämligen Bohult, Möckhult och Forshult.

Gamla stationer som funnits längs NOJ var: Blankefall mellan Nässjö och Ormaryd, Brevik mellan Ormaryd och Eksjö, Vallnäs mellan Ingatorp och Mariannelund, Emarp mellan Mariannelund och Lönneberga, Rosenfors mellan Målilla och Mörlunda samt Lillsjödal mellan Mörlunda och Berga.

Journalfilmen från "Småland Högland till Östkusten" dokumenterade järnvägen och en del av ovan nämnda stationer i mitten av 1940-talet.

Referenser

Vidare läsning

  • Adell, Sara-Lisa. Nässjö-Oskarshamns järnväg 1874-1974: "Bockabanan" : ett hundraårsjubileum. Eksjö. Libris länk