Landskap i Sverige

Från Järnvägsdata
Sveriges 25 landskap. Blå toner: landskap i Götaland, gula toner: landskap i Svealand, beige toner: landskap i Norrland.
En grovindelning av Sveriges landskap år 1560.

Landskap i Sverige är en kvarleva av en äldre indelning av landet som ersattes som grundläggande förvaltningsenheter av Sveriges län genom regeringsformen 1634. Landskapen har dock fortsatt vara en använd indelning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också kulturella identifikationer.

Det finns 25 landskap i Sverige. De grupperas i tre landsdelar: Götaland, Svealand och Norrland.

Historik

Sveriges indelning baserades under tidig medeltid i Sverige främst på lagsagor för rättskipning. Lagsagorna hade också före 1350-talet olika (landskaps)lagar och lagmannen, ledaren för lagsagan, hade ofta en roll som talesman för landet (landskapet). Lagsagorna levde relativt oförändrade under medeltiden och oberoende av vem som regerade riket. Under 1500-talet fick landskapen en fastare form utifrån lagsagornas områden, även om situationen i norr och i Finland fortfarande var oklar. Efter införlivande av land från Danmark och Norge i mitten av 1600-talet fick dagens landskap sin nuvarande utformning, bortsett från allra nordligaste Sverige, där Norr- och Västerbottens län bildades först 1810, och där motsvarande landskap som då fick sin omfattning fått en svag förankring.

Parallellt med lagsagor/landskap fanns från 1300-talet slottslän och fögderier för skatteuppbörd. Dessa fögderier och slottslän hade varierande omfattning över tiden men fick med regeringsformen 1634 fastare former och övertog flera uppgifter som tidigare hanterats per lagsaga/landskap.

Nutid

Landskapen saknar sedan länsreformen 1634 administrativ betydelse. De har dock fortfarande officiell ställning. Landskapen har officiellt fastställda vapen. Deras nuvarande utformning fastställdes av Kungl. Maj:t från 1884 (Västergötland) till 1972 (Östergötland) och registrerades hos Patent- och registreringsverket 1974.[1] Norrbottens fastställdes av länsstyrelsen i Norrbottens län 1995.[2]

Den officiella ställningen kommer också till uttryck i att många medlemmar av kungahuset har titeln hertig eller hertiginna av olika landskap.[3] Denna tradition går tillbaka till vasatiden, då Sveriges landskap tilldelades vapen och gavs rang som antingen hertigdömen eller grevskap. Denna indelning bestod fram till den 18 januari 1884, då samtliga Sveriges landskap fick tillåtelse att använda hertigkrona över sina vapensköldar.

Landskapen används också fortfarande flitigt i kulturella och historiska sammanhang. Många människor känner en betydligt större samhörighet med landskapet än med länet de bor i. Det är landskap snarare än län som svenskar brukar ange som sin hembygd, med undantag för Västerbottens län och Norrbottens län samt Stockholm och Göteborg, där landskapsidentifikationen är svag.

Det finns även många exempel på att invånarna i ett landskap använder sig av just landskapet för att stärka sin egen kulturella identitet. Inom turistnäringen används ofta landskapen i marknadsföringssyfte. De flesta idrottsförbund och regionala hembygdsförbund i Sverige är indelade efter landskap, även om länsindelning också förekommer. Svenska runstenar och föremål i Statens historiska museums samlingar grupperas efter landskap. I tretton studentnationer samlas studenter i Uppsala ifrån alla Sveriges landskap.[4][5]

Stockholm, Göteborg och norra Norrland

I vissa delar av landet, bland annat området runt Stockholm och i norra Norrland är länen viktigare än landskapen som identitetsmarkörer. Likaså karaktäriseras regionen runt Göteborg tydligare av närheten till den stora centralorten än av de tre landskap (Bohuslän, Västergötland och Halland) som möts där. En Kirunabo definierar sig oftare som norrbottning än som lapplänning. År1810 delades Västerbottens län och Norrbottens län bildades. Landskapsindelningen var då sedan länge föråldrad och landskapsgränserna betraktas sedan 1634 av Lantmäteriet som i princip oföränderliga. Därför ingår Lapplands och Västerbottens landskapsvapen fortfarande i Norrbottens läns vapen.

Den del av Norrbottens län som inte ligger i Lappland har dock kommit att uppfattas som ett eget landskap och 1995 godkände riksheraldikern Norrbottens landskapsvapen.[2]

Sveriges landskap

Landskap Hertig/hertiginna Landsdel Län Titulär (före 1884) Area
(km²)
Folk-
mängd[6]
Befolknings-
täthet
Blekinge Blekinge Prinsessan Adrienne Götaland Blekinge län Grevskap &&&&&&&&&&&02941.&&&&&02 941 &&&&&&&&&0159606.&&&&&0159 606 &&&&&&&&&&&&&053.90000053,9
Bohuslän Bohuslän Götaland Västra Götalands län Hertigdöme &&&&&&&&&&&04473.&&&&&04 473 &&&&&&&&&0307827.&&&&&0307 827 &&&&&&&&&&&&&066.90000066,9
Dalarna Dalarna Prins Gabriel Svealand Dalarnas, Gävleborgs,
Jämtlands och Värmlands län
Hertigdöme &&&&&&&&&&029086.&&&&&029 086 &&&&&&&&&0284524.&&&&&0284 524 &&&&&&&&&&&&&&09.7000009,7
Dalsland Dalsland Götaland Västra Götalands och Värmlands län Grevskap &&&&&&&&&&&03708.&&&&&03 708 &&&&&&&&&&050401.&&&&&050 401 &&&&&&&&&&&&&013.50000013,5
Gotland Gotland Prinsessan Leonore Götaland Gotlands län Grevskap &&&&&&&&&&&03140.&&&&&03 140 &&&&&&&&&&059686.&&&&&059 686 &&&&&&&&&&&&&018.50000018,5
Gästrikland Gästrikland Prinsessan Madeleine Norrland (före 1634 Svealand) Gävleborgs och Uppsala län Grevskap &&&&&&&&&&&04181.&&&&&04 181 &&&&&&&&&0156667.&&&&&0156 667 &&&&&&&&&&&&&036.80000036,8
Halland Halland Götaland Hallands, Västra Götalands och
Skåne län
Hertigdöme &&&&&&&&&&&04786.&&&&&04 786 &&&&&&&&&0340856.&&&&&0340 856 &&&&&&&&&&&&&068.30000068,3
Hälsingland Hälsingland Prinsessan Madeleine Norrland Gävleborgs och Jämtlands län Hertigdöme &&&&&&&&&&014264.&&&&&014 264 &&&&&&&&&0131173.&&&&&0131 173 &&&&&&&&&&&&&&09.2000009,2
Härjedalen Härjedalen Norrland Jämtlands och Dalarnas län Grevskap &&&&&&&&&&011954.&&&&&011 954 &&&&&&&&&&&09626.&&&&&09 626 &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8
Jämtland Jämtland Kung Carl XVI Gustaf Norrland Jämtlands, Västernorrlands och
Västerbottens län
Grevskap &&&&&&&&&&034009.&&&&&034 009 &&&&&&&&&0117688.&&&&&0117 688 &&&&&&&&&&&&&&03.4000003,4
Lappland, Sverige Lappland, Sverige Norrland Västerbottens, Norrbottens och
Jämtlands län
Grevskap &&&&&&&&&0109702.&&&&&0109 702 &&&&&&&&&&089991.&&&&&089 991 &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8
Medelpad Medelpad Norrland Västernorrlands län Grevskap &&&&&&&&&&&07058.&&&&&07 058 &&&&&&&&&0126746.&&&&&0126 746 &&&&&&&&&&&&&017.80000017,8
Norrbotten Norrbotten Norrland Norrbottens län - &&&&&&&&&&026671.&&&&&026 671 &&&&&&&&&0195769.&&&&&0195 769 &&&&&&&&&&&&&&07.3000007,3
Närke Närke Svealand Örebro, Östergötlands och
Västmanlands län
Grevskap &&&&&&&&&&&04126.&&&&&04 126 &&&&&&&&&0218780.&&&&&0218 780 &&&&&&&&&&&&&050.50000050,5
Skåne Skåne Prins Oscar Götaland Skåne län Hertigdöme &&&&&&&&&&011027.&&&&&011 027 &&&&&&&&01375278.&&&&&01 375 278 &&&&&&&&&&&&0119.900000119,9
Småland Småland Götaland Jönköpings, Kalmar, Kronobergs,
Hallands och Östergötlands län
Hertigdöme &&&&&&&&&&029330.&&&&&029 330 &&&&&&&&&0774177.&&&&&0774 177 &&&&&&&&&&&&&025.70000025,7
Södermanland Södermanland Prins Alexander Svealand Södermanlands, Stockholms,
Östergötlands och Västmanlands län
Hertigdöme &&&&&&&&&&&08388.&&&&&08 388 &&&&&&&&01377248.&&&&&01 377 248 &&&&&&&&&&&&0157.400000157,4
Uppland Uppland Svealand Uppsala, Stockholms och
Västmanlands län
Hertigdöme &&&&&&&&&&012676.&&&&&012 676 &&&&&&&&01686471.&&&&&01 686 471 &&&&&&&&&&&&0126.400000126,4
Värmland Värmland Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia Svealand (före 1815 Götaland) Värmlands, Örebro och
Västra Götalands län
Grevskap &&&&&&&&&&018204.&&&&&018 204 &&&&&&&&&0321333.&&&&&0321 333 &&&&&&&&&&&&&017.50000017,5
Västerbotten Västerbotten Norrland Västerbottens län Grevskap &&&&&&&&&&015093.&&&&&015 093 &&&&&&&&&0226518.&&&&&0226 518 &&&&&&&&&&&&&014.60000014,6
Västergötland Västergötland Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel Götaland Västra Götalands, Jönköpings,
Hallands och Örebro län
Hertigdöme &&&&&&&&&&016676.&&&&&016 676 &&&&&&&&01374838.&&&&&01 374 838 &&&&&&&&&&&&&079.60000079,6
Västmanland Västmanland Svealand Västmanlands, Dalarnas och
Örebro län
Hertigdöme &&&&&&&&&&&08363.&&&&&08 363 &&&&&&&&&0316912.&&&&&0316 912 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037,0
Ångermanland Ångermanland Prins Nicolas Norrland Västernorrlands, Jämtlands och
Västerbottens län
Grevskap &&&&&&&&&&019800.&&&&&019 800 &&&&&&&&&0130923.&&&&&0130 923 &&&&&&&&&&&&&&06.7000006,7
Öland Öland Götaland Kalmar län Grevskap &&&&&&&&&&&01342.&&&&&01 342 &&&&&&&&&&026088.&&&&&026 088 &&&&&&&&&&&&&019.30000019,3
Östergötland Östergötland Prinsessan Estelle Götaland Östergötlands län Hertigdöme &&&&&&&&&&&09979.&&&&&09 979 &&&&&&&&&0463512.&&&&&0463 512 &&&&&&&&&&&&&045.10000045,1
Hela landet &&&&&&&&&0410977.&&&&&0410 977 &&&&&&&010313447.&&&&&010 313 447 &&&&&&&&&&&&&024.70000024,7

Vatten är ej medräknat i arean.

Se även

Källor

Externa länkar