Klintehamn-Roma Järnväg

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från KlRJ)
Klintehamn-Roma Järnväg
Roma-Klintehamn linjekarta.jpg
Roma-Klintehamn linjekarta
Allmänt
PlatsGotland
SträckaKlintehamn-Roma
Anslutande järnvägslinjerSydvästra Gotlands Järnväg
Gotlands Järnväg
Slite-Roma Järnväg
Klinte Järnväg
Organisation
Invigd21 september 1898
Avstängd10 juni 1953
ÄgareKlRJ 1878-1947
Gotlands Järnvägar 1947-1948
Statens Järnvägar 1948-1953
BanoperatörKlRJ 1878-1947
Gotlands Järnvägar 1947-1948
Statens Järnvägar 1948-1953
Tekniska fakta
Längd23 kilometer
Antal spårenkelspår
Spårvidd891 millimeter (smalspår)
Största lutning10 
Minsta kurvradie300
Hastighet30 km/h
Linjekarta
Bandel 664
km tid   v  r 
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Visby Bandel 661
Unknown BSicon "exABZrg " Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Slite Bandel 663
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
0,0 Romakloster
Unknown BSicon "exABZlf " Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Hemse Bandel 661
Unknown BSicon "exlBST" Unknown BSicon "exSTR"
2,1 Banvaktsstuga BV
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
2,1 Stenstu HLP
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
4,1 Torpet HP
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
6,1 Isums
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
8,1 Hogrän
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
10,4 Bander
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
12,9 Skogs
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
14,8 Tjuls
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
18,0 Sanda
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
20,7 Varbos HP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
23,2 Klintehamn
Unknown BSicon "exSTR+GRZq"
Sydvästra Gotlands Järnväg
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
24,9 Värsände HP
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
26,3 Depps HP
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
28,6 Fröjelvägen HP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
30,1 Kaupe HLP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
34,4 Levide
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
37,9 Stjärnarve
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exENDEeq"
38,6 Stjärnarve grusgrop LP
Unknown BSicon "lHST" Unknown BSicon "exSTR"
41,8 Sproge HLP
Small arched bridge over water
43,6 Snoder å BRO
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
43,7 Stenbro HP
Unknown BSicon "lHST" Unknown BSicon "exSTR"
41,8 Silteby HLP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
33,0 Hablingbo
Unused track end end
Teckenförklaring


Klintehamn-Roma Järnväg (KlRJ) var en smalspårig järnvägGotland med spårvidden 891 mm omfattande en 23 kilometer lång sträckning från Klintehamn till Roma vid Gotlands Järnväg. Huvudsyftet med banan var att underlätta transporten av sockerbetor till sockerbruket i Roma, och av socker och andra produkter från sockerbruket till hamnen i Klintehamn, men banan fyllde även en väsentlig funktion för persontrafiken.


Historia

Akitebrev

Tillkomsten

Efter anläggningen av Roma sockerfabrik växte helt naturligt intresset för odling av sockerbetor på Gotland. Detta var anledningen till planen att upprätta en järnvägsförbindelse mellan Klintehamn och Roma. Förslagsställare var landshövdingen Per Gustaf Emil Poignant, och medel insamlades till en undersökning, vilken 1896 verkställdes av civilingenjören E. Nelson. Kostnaden för järnvägen beräknades till 430 000 kr. Intresset för företaget var livligt inom de kommuner, som berördes av detsamma, och 216 000 kr i aktier tecknades i det blivande aktiebolaget, huvudsakligen av kommunerna.

Bolagsordningen stadfästes den 9 oktober 1897, och koncession beviljades den 31 december 1897.

Bolaget bildas

Konstituerande bolagsstämma med Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolag hölls i Klintehamn den 4 mars 1897, därvid till styrelse valdes grosshandlaren Johan Reinhold Snöbohm, grosshandlaren Karl Johan David Smitterberg, godsägaren Wilhelm (Willy) Henrik Georg Wöhler, tullinspektören W. Nilsson, landsfiskalen Mattias Emanuel Svallingson, alla i Klintehamn, disponenten Per Axel Forssman, Roma, samt hemmansägaren Georg Jakob Vessman, Hogrän, Olof Fredik Hagvall, Vall, och C. J. Eriksson, Mästerby. Verkställande direktör blev landsfiskalen Mattias Emanuel Svallingson, som fortfarande innehar befattningen. Ett statslån å 214 000 kr erhölls, och anläggningen utfördes av ingenjören '''August''' Bååth. Banan öppnades för allmän trafik den 21 september 1898, men provisorisk godstrafik har börjat 1897. Kostnaden för banan, lok och vagnar var 330 000 kronor. De huvudsakligaste transporterade godsslagen var sockerbetor, spannmål, råsocker och gödningsämnen.[1]

Kajen vid Klintehamn anslöts till Klintehamn station i början på 1900-talet i samband med att hamnen muddrades.

Tidtabell från 1930.

En beskrivning av Klintehamn-Roma Järnväg anno 1926

Klintehamn - Roma järnväg, 23 km. Järnvägen utgår från Klintehamns handelsplats med ett stickspår till hamnen, i kilometer i längd, fortsätter i jämn stigning till Bander, därifrån lutning motRoma småningom inträder. I Roma ansluter sig banan järnväg, linjen Visby—Burgsvik, och Slite-Roma Järnväg. Banan genomlöper jämförelsevis bördig åker, omväxlande med löv- och barrskog, huvudsakligen av sistnämnda slag. Från Klintehamn finnes motorbåtsförbindelse med Stora Karlsö.

Ekonomin

När Sydvästra Gotlands Järnväg (SGJ) från Klintehamn till Hablingbo öppnades 1924 ingicks ett avtal med KlRJ om trafikering och underhåll. SGJ fick ekonomiska problem och riksgäldskontoret förordade en fusion med KlRJ som skedde den 1 januari 1927. Samtidigt ingicks en överenskommelse om gemensam trafikförvaltning, Trafikförvaltningen Slite-Klintehamn, med Slite-Roma Järnväg (SlRJ) som varade till 1940.

Slutet för banan

Svenska staten köpte KlRJ den 1 juli 1947 och bolaget gick in i det statligt ägda bolaget Gotlands Järnvägar. Den 1 juli 1948 införlivades KlRJ i Statens Järnvägar. Eftersom linjen gick med förlust lades den ner den 10 juni 1953. Undantaget var sockerbetestransporterna som fortsatte till hösten 1955. Järnvägen revs mellan 1957 och 1959.

Övrigt

Linjen Klinte Järnväg

KlRJ trafikerade den korta Klinte Järnväg som utgick ifrån Klintehamn mot Klinteby mellan 1910 och 1916.

Historiska datum

Datum Händelser
1896 Första fröet sås till bildandet av KlRJ.
9 oktober 1897 Bolagsordningen fastställdes.
4 mars 1897 Första styrelsen bildas.
31 december 1897 Koncessionen beviljades.
1897 Provisorisk godstrafik startar.
21 september 1898 Banan öppnas för allmäntrafik Klintehamn-Roma.
1924 SGJ Ingår ett avtal med KlRJ om trafikering och underhåll
1 januari 1927 SGJ genom går en fusion med KlRJ, eftersom SGJ har ekonomiska problem.
1 juli 1947 Svenska staten köper banan i bolaget Gotlands järnvägar.
1 juli 1948 Gotlands järnvägar införlivas i Statens Järnvägar.
10 juni 1953 Linjen läggs ner.
1953-1955 Godstransporter förekommer under sockerbetstransporterna.
1957-1959 Järnvägen rivs.


Byggnader

Stationer

Stationerna på bilderna nedan ligger i den ordningen de fanns på linjen och var under Klitehamn-Roma Järnväg klassad som station vid öppningen av linjen.


Lok & Vagnar

För trafiken anskaffades två tanklok från Karlstads Mekaniska Werkstad, två personvagnar, en postvagn och 36 godsvagnar. Ett ånglok köptes 1936 från Motala Verkstad. För att minska kostnaderna för persontrafiken köptes 1945 två motorvagnar med släp från Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad. När bolaget köptes av Svenska staten 1947 bestod fordonsflottan av fem ånglok, två rälsbussmotorvagnar med släp, fyra personvagnar, fyra postvagnar, 75 godsvagnar.

Loksignatur Typ Litt. Tillverkare &
tillverknings Nr
Byggd Såld till SJ Loksign. Köpt från / År /
Loksign.
Skrotad
KlRJ - Klintehamn 001.jpg
Läs mer►Klintehamn
Ånglok 0C0T Kristinehamns Mekaniska Verkstad
Nr.59
1897 SJ 1948 SJ K4p 3067 - -
Xxx.jpg
Läs mer►Hövdingen
Ånglok 0C0T Kristinehamns Mekaniska Verkstad
Nr.60
1897 SJ 1948 SJ K4p 3068 - 1950
KlRJ 3 Hablingbo 001.jpg
Läs mer►Hablingbo
Ånglok 1C01 Nohab
Nr.452
1896 SJ 1948 SJ S5p 3074 SGJ / 1927 / SGJ 1 1954
Vislanda
SJ S10p 3075 001.jpg
Läs mer►KlRJ 4
Ånglok 1C0T Nohab
Nr.420
1895 SJ 1948 SJ S10p 3075 SRJ / 1929 / SRJ 37 1955
Vislanda
KlRJ 5 001.jpg
Läs mer►KlRJ 5
Ånglok 1D0T Motala Verkstad AB
Nr.830
1936 SJ 1948 SJ Np 3071 - 1963
Visby
KlRJ 11 001.jpg
Läs mer►KlRJ 11
Motorvagn - Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad
1945 SJ 1948 SJ Y01p 684 - 1962
Skara
KlRJ 31 001.jpg
Läs mer►KlRJ 31
Motorvagn - Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad
1945 SJ 1948 SJ UCF02p 1690 - -

Styrelse och chefer

Här under listas vilka som haft de högre tjänsterna inom Klintehamn-Roma Järnväg.

Namn Titel Postion Årtal
Mattias Emanuel Svallingson landsfiskal Ordförande, Verkställande direktör 1897-omkr.1930
H Brodén Skolföreståndare, statens ombud Styrelseledamot 19xx-19xx
Johan Reinhold Snöbohm konsul Styrelseledamot 1897-19xx
Karl Reinhold Kahlström riksdagsman, hemmansägare Styrelseledamot 19xx-19xx
A. Lingström folkskollärare Styrelseledamot 19xx-19xx
Fredrik Johan Immanuel Möller kamrer Styrelseledamot 19xx-19xx

Källhänvisningar