Kilometer

Från Järnvägsdata
Ursprunglig definition av kilometer
Kilometer är internationell standard för avståndsangivelser på vägmärken.

Kilometer är en längdenhet i SI motsvarande 1 000 meter. Namnet kommer av SI-prefixet kilo, för tusen och meter. Kilometer förkortas "km".

Kilometer används som bas för ytmåttet kvadratkilometer, motsvarande en miljon kvadratmeter, och rymdmåttet kubikkilometer, motsvarande en miljard kubikmeter.

Spridning

Som SI-enhet är kilometern internationellt vedertagen och har stor spridning. Den är standardenheten för avståndsangivelser på vägmärken i hela världen utom USA, Storbritannien, Liberia och Myanmar.[1]

Källor