Kalmar-Berga Järnväg

Från Järnvägsdata
Kalmar–Berga Järnväg
Sandbäckshult_001.jpg
Allmänt
Banans signaturKBJ
Kommun/erHogsby vapen.svg Högsby
Kalmar vapen.svg Kalmar
LänKalmar lan vapen.png Kalmar län
LandskapSmalands vapen.png Småland
SträckaKalmar Central-Berga
Anslutande järnvägslinjerSmalspår
Ruda-Oskarshamns Järnväg
Ruda-Älghults Järnväg
Mönsterås-Åseda Järnväg
Kalmar-Torsås Järnväg
Normalspår
Nässjö-Oskarshamns Järnväg
Kalmar Järnväg
Organisation
Invigd1897
Avstängd1978 (smalspåret)
ÄgareKalmar läns östra järnvägsaktiebolag 1895–1940
Svenska staten från 1940
Tekniska fakta
Längd77 kilometer
Spårvidd891 millimeter (
1897-1978 - Smalspår
1978 - Normalspår)
Största lutning16,7 
Minsta kurvradie300
Hastighet40 km/h
Linjekarta
Bandel 546
km v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till Oskarshamn Bandel 482
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
76,52 Berga
Unknown BSicon "LSTRq" Junction to right
Till Hultsfred Bandel 480
Unknown BSicon "lBST" Straight track
73,0 Ytterby BV
Unknown BSicon "eBST"
73,0 Ytterby HPR
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
70,9 Frövivägen HP
Unknown BSicon "exlBHF" Straight track
69,943 Högsby
Straight track Unknown BSicon "lHST"
67,257 Berga gård
Unknown BSicon "lBST" Straight track
63,621 Ruda gård HLP
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Oskarshamn Bandel 548
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
61,4 Ruda
Unknown BSicon "exlBST" Straight track
61,2 Ruda BV
Unknown BSicon "LSTRq " Junction to right
Till Älgult Bandel 550
Unknown BSicon "eBST"
58,7 Bötterum HPR
Unknown BSicon "lBST" Straight track
56,99 Långemåla BV
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
56,662 Långemåla
Unknown BSicon "eBST"
55,0 Brusemåla HPR
Unknown BSicon "exlBHF" Straight track
52,976 Värlebo
Straight track Unknown BSicon "lBST"
48,3 Hornsö BV
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
48,089 Hornsö
Unknown BSicon "LSTRq" Junction from right
Till Fagerhult Bandel 553
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
48,089 Sandbäckshult
Unknown BSicon "ABZgxl+l" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Mönsterås Bandel 553
Unknown BSicon "LSTR"
Till Kalmar Central Bandel 544
Linjekarta
Bandel 544
km  v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till ▲Berga Bandel 546
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "eABZg+r"
Till ◄Skoghult Bandel 553
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
44,3 Sandbäckshult
Unknown BSicon "eABZgl" Unknown BSicon "exLSTRq"
43,35x Till Mönsterås Bandel 553
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "LSTRq"
43,35x Normalspår 1973- Mönsterås
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
41,6 Duveström BV
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
40,8 Blomstermåla
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
39,4 Skeppnetorp HPR
Unknown BSicon "exlBST" Straight track
37,0 Kaggetorps grusgrop
Unknown BSicon "exlBST" Straight track
36,8 Kaggetorp lastplats
Unknown BSicon "exlBST" Straight track
36,8 Kaggetorp
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
36,8 Broholm HLP
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
36,2 Ålem BV
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
35,7 Ålem
Unknown BSicon "eHST"
34,2 Ödebo by HP
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
32,1 Södra Bäckebo HPR
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
30,3 Sandslätt BV
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
29,6 Haraldsmåla
Unknown BSicon "lHST" Straight track
25,775 Marielund BV
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
24,6 Kåremo
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
20,9 Nöbble vattentag
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
19,827 Rockneby BV
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
19,505 Rockneby
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
18,6 Möre skans HP
Straight track Unknown BSicon "lBST"
17,613 Svartingstorp LP
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
15,372 Läckeby
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
14,35 Läckeby BV
Unknown BSicon "eHST"
11,974 Norra Förlösa HP
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
9,624 Förlösa
Unknown BSicon "lHST" Straight track
7,423 Västerslätt BV
Unknown BSicon "exlBHF" Straight track
6,826 Kläckeberga
Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "xABZgr"
Smalspår Kalmar Södra 1897-1973
Straight track Unknown BSicon "exHST"
5,605 Krafslösa HP
Straight track Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
4,384 Berga by HP1910-1941 Norrslätt HP
Straight track Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
4,1 Berga by BV
Unknown BSicon "eBST" Unknown BSicon "exSTR"
4,9 Kalmar-Volvo LP
Straight track Unknown BSicon "exHST"
3,0 Skälby HP
Unknown BSicon "LSTR" Straight track Unknown BSicon "exLSTR"
Till ▲Emmaboda Bandel 534
Unknown BSicon "eKRZu" Unknown BSicon "eKRZ" Unknown BSicon "exABZg+r"
Till ◄Torsås Bandel 555
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "xABZgr" Unknown BSicon "exSTR"
Normalspår 1973-
Non-passenger station/depot on track Unknown BSicon "exBST" Unknown BSicon "exSTR"
1,3 Kalmar Södra
Unknown BSicon "LSTR" Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "xBHF"
1,103 Kalmar Västra
One way leftward Unknown BSicon "eSTRl+r" Unknown BSicon "exABZg+r"
Mot Kalmar Södra
Unknown BSicon "XBHF-L" Unknown BSicon "exXBHF-R"
0,0 Kalmar Central
Non-passenger end stop Unknown BSicon "exKBSTe"
Kalmar hamn
Hela linjen
Bandel 546
km  v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till ▲Oskarshamn Bandel 482
Unknown BSicon "XBHF-L" Unknown BSicon "exKXBHFa-R"
76,52 Berga 1874
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "xABZg+r"
Normalspår1978–
One way rightward Straight track
Till ◄Hultsfred Bandel 482
Unknown BSicon "lBST" Straight track
73,0 Ytterby BV
Unknown BSicon "eBST"
73,x Ytterby HPR
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
70,9 Frövivägen HP
Unknown BSicon "exlBHF" Straight track
69,943 Högsby 1897
Straight track Unknown BSicon "lHST"
67,257 Berga gård 1897
Unknown BSicon "lBST" Straight track
63,621 Ruda gård HLP 1897
Straight track Unknown BSicon "exlBST"
61,0 Ruda BV
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Oskarshamn Bandel 548
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
61,4 Ruda 1897
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "eABZgr"
Till ◄Skoghult Bandel 550
Unknown BSicon "eBST"
58,7 Bötterum HPR
Unknown BSicon "lBST" Straight track
56,99 Långemåla BV
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
56,662 Långemåla
Unknown BSicon "eBST"
55,0 Brusemåla HPR
Unknown BSicon "exlBHF" Straight track
52,976 Verlebo 1897
Straight track Unknown BSicon "lBST"
48,3 Hornsö BV 1897
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
48,089 Hornsö 1897
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "eABZg+r"
Till ◄Skoghult Bandel 553
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
44,3 Sandbäckshult 1897
Unknown BSicon "eABZgl" Unknown BSicon "exLSTRq"
43,35x Till Mönsterås Bandel 553
Unknown BSicon "LSTR"
Unknown BSicon "LSTR"
Bandel 544
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "LSTRq"
43,35x Normalspår 1973– Mönsterås
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
39,4 Duveström BV
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
40,8 Blomstermåla 1897
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
39,4 Skeppnetorp HPR
Unknown BSicon "exlBST" Straight track
37,0 Kaggetorps grusgrop
Unknown BSicon "exlBST" Straight track
36,8 Kaggetorp lastplats
Unknown BSicon "exlBST" Straight track
36,8 Kaggetorp
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
36,8 Broholm HLP
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
36,2 Ålem BV
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
35,7 Ålem 1897
Unknown BSicon "eHST"
34,2 Ödebo By HP
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
32 Södra Bäckebo HPR
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
30,3 Sandslätt BV
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
29,6 Haraldsmåla 1897
Unknown BSicon "lHST" Straight track
25,775 Marielund BV
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
24,6 Kåremo 1897
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
19,827 Nöbble vattentag
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
19,505 Rockneby BV
Straight track Unknown BSicon "exlBHF"
19,5 Rockneby 1897
Unknown BSicon "eHST"
18,6 Möre skans HP
Straight track Unknown BSicon "lBST"
17,613 Svartingstorp LP 1897
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
15,372 Läckeby 1897
Unknown BSicon "exlHST" Straight track
14,35 Läckeby BV
Unknown BSicon "eHST"
11,974 Norra Förlösa HP
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
9,624 Förlösa 1897
Unknown BSicon "lHST" Straight track
7,423 Västerslätt BV
Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "xABZgr"
Smalspår Kalmar Södra 1969–
Straight track Unknown BSicon "exHST"
5,605 Krafslösa HP
Straight track Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
4,384 Berga by1910 Norrslätt HP
Straight track Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
4,1 Berga by BV
Unknown BSicon "eBST" Unknown BSicon "exSTR"
4,9 Kalmar–Volvo LP
Straight track Unknown BSicon "exHST"
3,0 Skälby HP
Unknown BSicon "LSTR" Straight track Unknown BSicon "exLSTR"
Till ▲Emmaboda Bandel 534
Unknown BSicon "eKRZu" Unknown BSicon "eKRZ" Unknown BSicon "exABZg+r"
Till ◄Torsås Bandel 555
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "xABZgr" Unknown BSicon "exSTR"
Normalspår 1973–
Non-passenger station/depot on track Unknown BSicon "exBST" Unknown BSicon "exSTR"
1,3 Kalmar Södra 1969–1973
Unknown BSicon "LSTR" Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "xBHF"
1,103 Kalmar Västra 1897–1969
One way leftward Unknown BSicon "eSTRl+r" Unknown BSicon "exABZg+r"
Mot Kalmar Södra 1969–1973
Unknown BSicon "XBHF-L" Unknown BSicon "exXBHF-R"
0,0 Kalmar Central
Non-passenger end stop Unknown BSicon "exKBSTe"
Kalmar hamn

Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) invigdes 1897 och var en smalspårig 891 mm bana. Ägare till järnvägen var Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag.[1] Banan finns kvar än idag men ingår numera som en del i Stångådalsbanan och hela sträckan är sedan 1978 normalspårig.

Historik

1865 hade kust- och residensstaden Kalmar genom Kalmar Järnväg (KJ) fått en järnväg från Alvesta och 1874 fick även Oskarshamn genom Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) en järnväg från Nässjö. Mellan dessa hamnstäder fanns emellertid stora områden som inte täcktes med järnvägar och ett behov av förenklade transporter fanns. I slutet av 1800-talet tog företagare i Kalmar stad, landshövdingen och socknarna längs den tilltänkta banan initiativet till att bygga en järnväg mellan Berga, som låg nära Oskarshamn, och Kalmar. Koncession för banan erhölls 1892 och efter problem med finansiering bildades Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag 1895 som ägde banan. För att minska kostnaderna, som blev 1 860 000 kr, byggdes banan smalspårig vilket senare skulle visa sig vara hämmande för en rationell järnvägsdrift. Bygget påbörjades 1896 och banan öppnades den 4 december 1897.[2] Banan anslöt till KJ:s normalspåriga i Kalmar och till NOJ:s normalspåriga station i Berga. Det fanns vid denna tid planer på en förlängning av banan norrut mot Västervik, varför banan kom in från väster bredvid NOJ:s normalspåriga bana. Banan gjorde att det på ett enkelt sätt gick att resa med tåg mellan Oskarshamn och Kalmar med ett byte i Berga.

Rälsen byttes mot tyngre och ballasten förstärktes vilket gjorde att hastigheten kunde höjas från 40 km/h till 60 km/h under 1920-talet.

Järnvägsbolagen i Kalmar startade ett förvaltningssamarbete 1897. De första tre bolagen i samarbetet var KBJ, Kalmar Järnväg och Nybro-Sävsjöströms Järnväg och 1899 tillkom Kalmar-Torsås Järnväg (KTsJ). 1910 ombildades verksamheten i två delar, en för normalspår och en för smalspår. KTsJ anslöt till KBJ:s station Kalmar V och KBJ körde i början en del av KTsJs trafik som avtog allteftersom KTsJ skaffade fler vagnar och lok. I samarbetet ingick också Kalmar Verkstadsaktiebolag grundat 1902 som ägdes av bl.a. KBJ och andra järnvägsbolag i Kalmar.[3]

Mönsterås-Åseda Järnvägsaktiebolag (MÅJ) gick i konkurs 1910 och Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag köpte MÅJ på aktion för 400 000 kr. Ett nytt bolag bildades Mönsterås Nya Järnvägsaktiebolag som blev ett dotterbolag till Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag. Ytterligare ett dotterbolag bildades 1932 Östra Smålands Järnväg (ÖSmJ) som köpte Ruda-Oskarshamns Järnväg (ROJ) och Ruda-Älghults Järnväg (RÄJ) efter att dessa hade gått i konkurs 1931. ÖSmJ upplöstes 1937 och uppgick i Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag.

Banan var under de första decennierna oerhört vinstgivande men under 1920- och 1930-talen började vinsterna att vändas i förluster. Lastbilstrafiken hade börjat komma igång liksom en mer omfattande busstrafik. Svenska staten köpte 1940 KBJ av Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag och banan införlivades i dåvarande Statens Järnvägar (SJ).

Nedläggning av trafik

Efter andra världskriget började passagerarsiffrorna att ge vika för banan liksom för godstrafiken. Den 1 januari 1968 inställdes passagerartrafiken helt på banan.[2] Redan 1963 hade den smalspåriga godstrafiken mellan Ruda och Sandbäckshult upphört och den normalspåriga godstrafiken mellan Ruda och Berga upphörde 1989. Smalspåret mellan Kalmar S och Kalmar C revs upp 1974. Godstrafiken (Mönsterås-)Sandbäckshult-Kalmar upphörde aldrig.

Ombyggnad

Som en förberedelse för stadens expansion och nuvarande E22 och Ölandsleden flyttades KBJ 1969 till nuvarande västligare läge med början från Kläckeberga till Kalmar S där den anslöt till ett redan befintligt smalspår som fortsatte till Kalmar C. Stationen Kalmar V upphörde samtidigt och spåren revs.[4] Det enda som finns kvar av Kalmar V är stationshuset i sitt ursprungliga läge.[5]

I slutet på 1950-talet byggde Södra Skogsägarna ett såg- och pappersmasseverk i Mönsterås. Det beslutades att en normalspårig järnväg skulle byggas till Kalmar genom att bygga om KBJ mellan Sandbäckshult och Kalmar S och Mönsterås-Åseda Järnväg mellan Mönsterås och Sandbäckshult till normalspår med AMS medel.[6] KBJ hade byggts med broarna förberedda för normalspår och ombyggnaden till normalspår blev färdig 1973.

På den övriga bansträckningen fanns endast en godskund, ett sågverk i Ruda som fortsatte att köra gods på järnväg. Eftersom man hade behovet av att köra timmer på långa sträckor krävdes det olika komplicerade överföringsvagnar i Berga eller Sandbäckshult för att de smalspåriga vagnarna skulle kunna köra på det övriga normalspåriga järnvägsnätet. Till sist gav SJ med sig och byggde 1977-1978[2] om de kvarvarande 32 km mellan Sandbäckshult-Berga till normalspår. I slutet av 1980-talet lades sågverket ned och en nedläggning av banan verkade oundviklig när nästa steg inträffade.

Återöppning

När Länstrafikhuvudmännen i Kalmar län och Östergötlands län tog över den lokala och regionala järnvägstrafiken 1990 enligt 1988 års trafikbeslut påbörjades diskussionen kring persontrafik mellan Linköping-Kalmar. KBJ och två andra banor, Östra centralbanan mellan Linköping och Hultsfred och delen av Nässjö-Oskarshamns Järnväg mellan Hultsfred och Berga, sammanfördes av f.d. Banverket i Stångådalsbanan. Händelser 1990 och framåt beskrivs i artikeln om Stångådalsbanan.

Huvudartikel: Stångådalsbanan

Trafiken

Persontrafiken

Godstrafiken

Loken

Galleri

Stationer

Referenser

Vidare läsning

  • Edman, Björn; Lind, Lars Olof (2001). Kalmar-Berga järnväg. Svenska järnvägsklubbens skriftserie, 0346-8658 ; 73. Stockholm: Svenska järnvägsklubben. Libris länk. ISBN 91-85098-92-2 
  • Hilldoff, Ernst (1922). Kalmar-Berga järnväg 1897-1922 : minnesskrift. Göteborg: Wald. Zachrisson. Libris länk 
  • Johansson, Gunilla (1981). ”Kalmar-Berga järnväg”. Kalmar län (Kalmar. 1963) (Kalmar  : Kalmar läns museum, [1963]-) 1981 (66),: sid. 50-61  : ill. ISSN 0451-2715. ISSN 0451-2715 ISSN 0451-2715.  Libris 3254034
  • Järnvägslinjerna Kalmar-Berga och Mönsterås-Sandbäckshult : opinionsyttring i breddningsfrågan avgiven av representanter för av järnvägarna berörda kommuner. Kalmar: Utg. 1965. Libris länk 

Dramatiserade skildringar

  • Olson, Gustav (1938). Tåg ut : roman. Stockholm: Bonnier. Libris länk  - Kollektivroman med handlingen förlagd till KBJ.

Externa länkar