Järnvägsolyckan i Huddinge 1908

Från Järnvägsdata

Tågolyckan i Huddinge 1908, foto.
Tågolyckan i Huddinge 1908, teckning.

Järnvägsolyckan i Huddinge 1908 ägde rum den 19 september 1908 i kurvan norr om Huddinge station i Huddinge socken, som ligger inom dagens Huddinge kommun. De materiella skadorna blev stora men inga människor omkom. Händelsen förevigades på två vykort.

Beskrivning

Olyckan ägde rum på dåvarande enkelspåret av Västra stambanan strax norr om Huddinge station. Norrgående godståg nr 1022, draget av loket Kd 698, skulle möta snälltåg 11, draget av lok Cc 735, i Huddinge, och när lokföraren såg ett mötande tåg stå inne misstog han detta tåg för tåg 11. Det tåg han observerat var emellertid extratåg 75 mot Malmö, och han passerade stationen utan att stanna, och fortsatte norrut mot Älvsjö. De stoppsignaler som gavs både av stations- och tågpersonal observerade han inte. I en kurva, vid Döda bron cirka 500 meter norr om stationen, kom tåg 11 och kolliderade med godståget.

Det blev stora materiella skador, totalt 22 422 kronor och 96 öre enligt den utredning som gjordes (motsvarande 210 000, men de två lokförarna fick endast mindre blessyrer. Tre passagerare och en konduktör skadades också. Bara några veckor efter olyckan blev dubbelspåret mellan Huddinge station och Älvsjö färdigställt och risken för framtida tågkollisioner kunde därmed reduceras. Den ansvarige lokföraren på tåg 1022 dömdes till en månads fängelse och till att utge fullt skadestånd till SJ.

Kring olyckan uppstod en seglivad skröna: Det sades att godstågsloket var så illa demolerat att det vältes av banvallen och blev liggande och sjönk ner i gyttjan för att så småningom glömmas bort. I mitten av 1980-talet lär det ha hittats vad som tolkades som rester efter loket i samband med schaktarbeten, och den gamla skrönan väcktes åter till liv. Trots att det inblandade loket bevisligen skrotades först 1966 i Östersund[1] sattes det upp en informationsskylt "Det sjunkna loket" i den närbelägna lekparken Långsjöparken i Huddinge kommun. Skrönans uppkomst kan möjligen ha samband med att det vid en bangårdsutvidgning i Huddinge på 1920-talet faktiskt lär ha inträffat att ett lok sjönk ner i den där mycket sanka marken (vid olycksplatsen är det fast mark), ett lok som naturligtvis också det snabbt bärgades. De båda missödena har sedan sammanblandats i den muntliga traditionen kring olyckan.

Källor

Noter

  1. Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar, sid. 263

Externa länkar