Järnvägsdata:Utvald artikel/Göteborgs pendeltåg

Från Järnvägsdata
X-11 at Gothenburg Central.jpg

Göteborgs pendeltågssystem består av de tre linjerna Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln och Alependeln. Pendeltågstrafiken utgår ifrån Göteborgs centralstation (Göteborg C). Tågen körs av operatören SJ Götalandståg AB på uppdrag av Västtrafik. Tågen inkluderas sedan 2015 i varumärket Västtågen. ► Läs mer