Gotlands Hesselby Jernväg – En levande järnväg Del.1

Från Järnvägsdata
Gotlands Hesselby stationsområde
Linjekarta Gotlands Hesselby Järnväg
Stationshuset 2021
Gotlands Hesselby Jernväg – En levande järnväg

En dag i slutet av juni träffade jag ordföranden i Gotlands Hesselby Järnväg, Staffan Beijer. Han tog mig med på en rundvandring vid deras anläggning i Dalhem. En imponerande anläggning som tog sin start den 4 februari 1972 när föreningen Gotlandståget bildades.

Stationshuset - 2021
Godsexpeditionen, nu med souvinerbutik

Stationshuset

Visningen tar sin början i stationshuset, Gotlands Hesselby. Stationshuset byggdes mellan 1901-1902 och öppnades den 25 maj 1902 i samband med att sträcken Slite-Roma. Efter att järnvägen lades ner 10 juni 1953 hade posten byggnaden som postkontor under flera år. Underhållet var minimalt och huset stod i skriande behov av underhåll. Efter en del vändor så bildades Förening Gotandståget. Föreningen renoverade stationshuset mellan 1972-1974 och återställde stationshuset, även om allt inte original detaljer från stationens glansdagar så är det inget man märker av.

Godsexpeditionen, nu med souvinerbutik

Godsexpedtionen

Vi börjar vår rundvandring i den gamla godsexpedition som nu mer huserar som föreningen souvenirbutik. Här kan man köp allt från böcker, muggar, DVD-filmer, godis, till leksaker för barn. Även om denna miljö inte tillhört järnvägen så känns den tidstypisk och står för ett trevligt inslag i stationshuset.

Expedtionenens skrivbord
Expedtionen med biljettluckan

Expeditionen – hjärtat i järnvägstrafiken

Nästa rum vi träder in i är expeditionen, stationenshjärta. Här finns ett skrivbord mot står mot fönstret med en vacker utsikt mot bangården. På skrivbordet ligger en loggbok där tågens avgångstider och ankomststider noga bokförs.
Allt det göra görs in enligt konstens alla regler. I ett av hörnen står en vacker karmin och ovan den hänger en bronsplakett av Ernst Leijer. Han var en stor förespråkare för järnvägen och det var han som lade grunden till järnvägen på Gotland. I ett annat hörn hittar vi den lilla biljettluckan med detalj som inte är så vanlig numera. Det är en ”snurr” grej i stället för de klassiska draglådorna där man lade biljetten i ena facket och pengarna i denna andra så växlade facken lägen mellan expeditionen och väntsalen. Under luckan finner vi det gamla biljettskåpet. I ett annat hörn finner vi ett gammalt kassaskåp som får mig att tänka på Franz Jäger skåpen i de gamla klassiska filmerna om Jönssonligan.

Vänstalen med biljettluckan
Väntsalen med foto av Ernst Leijer
Tavlan med Gotlands järnvägs historia

Väntsalen – stationens lunga

I Väntsalen hänger en hel del information om föreningen och historian om den gotländska järnvägen. Även i detta rum finns det av tryck av grundaren av järnvägen i form av ett fotografi av Ernst Leijer med en vackerram runt. På samma vägg hänger även en avskrift där den gotländska järnvägens historia beskrivs från början till sitt slut. På denna tavla står följande:

Tidtabellen gällande för 2021

Avgångssignalen TÅG UT gavs för första gången på Gotland den 10 september 1878 då linjen Visby-Hemse öppnades för trafik. Tanken på gotländsk järnväg väcktes redan 1860 av regementsläkaren och landstingsledamoten Ernst Leijer. En hård debatt för och emot järnvägen fördes under 1870-talet i landsting och lokalpress.

Nybebyggelse under slutet av 1800-talet koncentrerades till stationssamhällena, liksom kvarnar och mejerier. Genom järnvägens inrättande fick jordbruket ett uppsving.

De första åren präglades dock av låg trafik och därmed av ekonomiska svårigheter. Men på 1890-talet anlades sockerbruket i Roma och detta satte verkligen fart på järnvägshjulen. Kring sekelskiftet växte järnvägsnätet genom att GJ Gotlands Järnväg expanderade och även nya bolag bildades. Roma blev den stora knutpunkten och transporterna av sockerbetor blev ett välbehövligt ekonomiskt tillskott.

Under första världskriget sattes järnvägsförvaltningarna på hårda prov. Lönerna och kostnaderna steg samtidigt som det rädde brist på kol och smörjmedel. Taxorna fick höjas vilket innebar en minskning av både person- och godstrafiken.

Mellankrigstiden innebar en viss återhämtning, men nu inträdde konkurrens från bussar och bilar. Trafikintäkterna stagnerade och driftskostnaderna ökade. Trots detta blev GJ en skuldfri järnväg 1938. Sämre gick det för de övriga bolagen som hela tiden dragits med stora ekonomiska svårigheter. RHJ Ronehamn-Hemse Järnväg tvingades att lägga ner redan 1917.

Andra världskriget innebar ett kraftigt uppsving för järnvägarna. Föråldrad järnvägsmateriel förnyades och 1945 kom de första rälsbussarna. 1947 förstatligades järnvägarna och drevs i bolagsform fram till 1 juli 1948 då samtliga banor gick in under SJ. Från 1953 gick det inte längre att ekonomiskt driva banorna mellan Slite och Hablingbo, som lades ner. 1960 blev slutåret för den sista kvarvarande linjen, Lärbro-Burgsvik. Den 30 september 1960 anmäldes för sista gången TÅG IN till Visby och en 80-årig järnvägsepok på Gotland var slut.

De övriga rummen i stationshuset

Bakom expeditionen ligger det så kallade styrelserummet där föreningen har sina styrelsemöten. Här finns även föreningen bibliotek med järnvägslitteratur. På väggarna hänger de tavlor från många tidsepoker med olika järnvägsmotiv på Gotland. Bredvid detta rum ligger ett lite kök med ett köksbord och några stolar. Fortsätter vi ut kommer vi till trapphuset som led upp till övervåningen där det finns två sovrum som föreningen hyr ut till sina medlemmar.

Bangården

Bangården består idag av 3 spår som leder in mot stationen. Idag finns ingen andra perrongen mellan spåren, men under vissa tider har de dock funnits en träperrong mellan spår 1 och spår 2. På stationsperrongen finns det en mycket välbevarad bagagevagn från järnvägens tidiga dagar. Här finns en väldigt fin och välskött semafor som fortfarande fungerar.

Nästa del av reportaget

Nästa del i detta reportage kommer den 20 juli. Där kommer ni kunna läsa om verkstaden och de vagnarhallarna där många spännande projekt pågår.
Vid tangenterna

Jan Karlsson , Oskarshamn den 8 juli 2021