E-lok och E2-lok

Från Järnvägsdata
E och E2
Anglok.jpg
FordonstypÖverhettarånglok
Tillverkningsår1907–1920
Ombyggnadssår1935–1951
Byggt antal134 st (E)
Ombyggt antal90 st (→E2)
TillverkareSverige Nohab, Motala Verkstad, Nya AB Atlas, Vagn och Maskinfabriken i Falun
AxelföljdD-3 (E)
1'D-3 (E2)
Drivhjulsdiameter1 388 mm Ø
Drivmedelkol
Transmissionkoppelstång
Största tillåtna hastighet65 km/h (E)
70 km/h (E2) km
Startdragkraft88 kN
Tjänstevikt50 ton (E2)
57,5 ton (E2) ton
OperatörerSverige Statens Järnvägar, Ostkustbanan, Kalmar Järnvägar, Sävsjöström-Nässjö Järnväg

Mellan 1907 och 1920 levererades 131 ånglok littera E till Statens Järnvägar, 2 till Kalmar Järnvägar samt 1 till Sävsjöström - Nässjö Järnväg. Tillverkningen lades på de stora verkstäderna Nya AB Atlas (Atlas) i Stockholm, Nydqvist & Holm AB (Nohab) i Trollhättan, Vagn och Maskinfabriken i Falun (VMF) och AB Motala Verkstad.

I och med ökningen av trafikmängden och tåglängderna i Norrland behövdes en ersättare för de lok, littera K och L, som i huvudsak utförde detta arbete. AxeltrycketT-loken, som började levereras 1899, var för högt för de norrländska spåren, och därför utvecklade man E-loken. Dessa fick fyra drivande axlar och saknade löpaxlar för att få all tyngd på drivhjulen. Axeltrycket blev 12,5 ton per axel. De två cylindrarna placerades innanför ramverket och pannorna byggdes med överhettare. Loken levererades med treaxliga tendrar.

14 lok såldes till Ostkustbanan under senare delen av 1920-talet. Dessa lok återkom dock till SJ 1933 när OKB förstatligades. Mellan 1935 och 1951 ombyggdes 90 av loken med en löpaxel framför drivhjulen, och ny littera E2. Ångpannan flyttades då också längre fram i ramverket, detta för att förbättra lokens gång och för att kunna höja lokens hastighet. Denna ökades genom ombyggnaden från 65 till 70 km/h. Ett antal lok försågs också med fyraxliga tendrar för ökad räckvidd. De sista E- och E2-loken togs ur trafik 1972. I ångloksepokens slutskede ställdes ett större antal lok undan i beredskapsreserv.

Ett större antal lok är alltjämt bevarade hos museer och veterantågsföreningar.

Notera

Ytterligare en loktyp med littera E har funnits vid Statens Järnvägar. Det var två lok tillverkade i Tyskland 1873. Dessa fick ny littera De 1898.

Lokbilder

Tillverkade lok samt ombyggnader och överlåtelser

Tillverkare Kund År Litt Överlåtet till/Ombyggt av År Ny Litt
Nohab Statens Järnvägar 1907 E 900 Sveriges Järnvägsmuseum 1972 E 900
Nohab Statens Järnvägar 1907 E 901 Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed 1994 E 901
Nohab Statens Järnvägar 1907 E 902 Sveriges Järnvägsmuseum 1972 E 902
Nohab Statens Järnvägar 1907 E 903 Statens Järnvägar 1943 E2 903
Nohab Statens Järnvägar 1907 E 904 Statens Järnvägar

Sveriges Järnvägsmuseum

1940

?

E2 904

E2 904

Motala Statens Järnvägar 1907 E 905 Statens Järnvägar 1937 E2 905
Motala Statens Järnvägar 1907 E 906 Statens Järnvägar 1942 E2 906
Motala Statens Järnvägar 1907 E 907
Motala Statens Järnvägar 1907 E 908
Motala Statens Järnvägar 1907 E 909 Statens Järnvägar 1942 E2 906
Motala Statens Järnvägar 1908 E 933 Statens Järnvägar 1937 E2 933
Motala Statens Järnvägar 1908 E 934 Statens Järnvägar 1935 E2 934
Motala Statens Järnvägar 1908 E 935 Statens Järnvägar 1939 E2 935
Motala Statens Järnvägar 1908 E 936 Statens Järnvägar 1939 E2 936
Motala Statens Järnvägar 1908 E 937 Målerås hembygdsförening 2003 E 936
Nohab Statens Järnvägar 1908 E 948 Statens Järnvägar

Sveriges Järnvägsmuseum

1940

?

E2 948

E2 948

Nohab Statens Järnvägar 1908 E 949 Statens Järnvägar 1940 E2 949
Nohab Statens Järnvägar 1908 E 950 Statens Järnvägar 1935 E2 950
Nohab Statens Järnvägar 1908 E 951 Ostkustbanan

Statens Järnvägar

Statens Järnvägar

1925

1933

1946

E 10

E 952

E2 951

Nohab Statens Järnvägar 1908 E 952 Inlandsbanan AB 1992 E9 52
Nohab Statens Järnvägar 1908 E 953
Motala Statens Järnvägar 1908 E 954 Statens Järnvägar

Sveriges Järnvägsmuseum

1942

?

E2 954

E2 954

Motala Statens Järnvägar 1908 E 955 Skåne - Smålands Järnväg

Statens Järnvägar

1937

1940

E 16

E2 955

Motala Statens Järnvägar 1908 E 956 Statens Järnvägar 1939 E2 956
Motala Statens Järnvägar 1908 E 957 Statens Järnvägar

Inlandsbanan AB

Storumans Ångtågsförening

1939

1992

2007

E2 957

E2 957

E2 957

VMF Statens Järnvägar 1909 E 979 Statens Järnvägar 1946 E2 979
VMF Statens Järnvägar 1909 E 980 Statens Järnvägar 1946 E2 980
VMF Statens Järnvägar 1909 E 981 Statens Järnvägar 1946 E2 981
VMF Statens Järnvägar 1909 E 982 Ostkustbanan

Statens Järnvägar

Statens Järnvägar

1926

1933

1946

E 10

E 982

E2 982

VMF Statens Järnvägar 1909 E 983 Statens Järnvägar 1946 E2 983
VMF Statens Järnvägar 1909 E 984 Statens Järnvägar 1946 E2 984
Atlas Statens Järnvägar 1909 E 985 Statens Järnvägar 1946 E2 985
Atlas Statens Järnvägar 1909 E 986
Atlas Statens Järnvägar 1909 E 987 Statens Järnvägar 1946 E2 987
Atlas Statens Järnvägar 1909 E 988 Statens Järnvägar 1946 E2 988
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1039
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1040 Statens Järnvägar 1946 E2 1040
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1041
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1042
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1043
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1044 Ostkustbanan

Statens Järnvägar

Statens Järnvägar

1925

1933

1938

E 3

E 1044

E2 1044

Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1045
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1046 Statens Järnvägar 1936 E2 1046
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1047 Statens Järnvägar 1943 E2 1047
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1048
VMF Statens Järnvägar 1910 E 1071 Statens Järnvägar 1942 E2 1071
VMF Statens Järnvägar 1910 E 1072 Statens Järnvägar 1942 E2 1072
VMF Statens Järnvägar 1910 E 1073
VMF Statens Järnvägar 1910 E 1074
VMF Statens Järnvägar 1910 E 1075
Nohab Statens Järnvägar 1910 E 1086 Statens Järnvägar 1936 E2 1086

Källor

Externa länkar