Malmö-Trelleborgs Järnväg

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 648)
Malmö-Trelleborgs Järnväg
Södervärn_001.jpg
Södervärn Station
Allmänt
PlatsSkåne
SträckaMalmö Västra-Södervärn-Tygelsjö-Vellinge-Trelleborg Central
Organisation
Invigd1886
ÄgareMTJ 1886- Svenska staten 19xx-
BanoperatörMTJ 1886- Statens Järnvägar 19xx-
Tekniska fakta
Antal spårenkelspår
Spårvidd1435 millimeter (Normalspår)
Linjekarta
Bandel 648
km  v  r 
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Limhamn Bandel 651
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
0,0 Malmö Västra
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "exABZrf"
Till Limhamn Bandel 651
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
3,449 Södervärn
Unknown BSicon "exABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Ystad Bandel 638
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
4,875 Eriksfält BV
Unknown BSicon "exABZlf" Unknown BSicon "exENDEeq"
4,4 Malmö Läderfabrik LP
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
5,56 Kulladal
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
8,935 Vintrie
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
11,917 Västra Klagstorp
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "exABZrf"
Till Tygelsjö Bandel 650
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
13,257 Tygelsjö
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
15,228 Hököpinge BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
15,54 Hököpinge
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "exABZg+r"
Spår till fabrik i Hökpinge
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
17,627 Eskilstorp BV
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
18,553 Vellinge
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "exABZrf"
Till Falsterbo Bandel 649
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
22,473 Håslöv
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
26,824 Skegrie
Unknown BSicon "exlBST" Unknown BSicon "exSTR"
27,869 Östra Värlinge BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
28,472 Skytts Tommarp
Unknown BSicon "exlBST" Unknown BSicon "exSTR"
31,525 Hedvägen BV
Unknown BSicon "exABZlf" Unknown BSicon "exENDEeq"
32,0 Spår åt nordväst LP
Unknown BSicon "exABZlf" Unknown BSicon "exENDEeq"
32,2 Spår åt nordväst LP
Unknown BSicon "exlBHF" Unknown BSicon "exSTR"
32,65 Trelleborg Övre
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBST"
33,139 Nygatan BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
34,3 Trelleborg Central
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Malmö Central Bandel 646
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Lund Central Bandel 626
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Rydsgård Bandel 644
Track end end
Teckenförklaring

Malmö–Trelleborgs Järnväg (MTJ) var en normalspårig järnvägslinje mellan Malmö och Trelleborg som invigdes 1886.

Historia

Den som först kom på idén att bygga en järnväg mellan Malmö och Trelleborg var dåvarande trafikchefen vid Landskrona–Ängelholms Järnväg (LEJ), Fridolf Schauman. I denna del av Skåne fanns dock ingen adel med intresse för detta kommunikationsmedel och bönderna föredrog att själv ombesörja sina spannmålstransporter. Schauman lyckades dock intressera nio bönder för en dylik bana och 1883 utstakades en linje från Malmö via Vellinge till Trelleborg. Planerna föreföll dock allt kostsamma, men efter en tid inträdde tre kapitalstarka malmöbor, konsul Otto F. Frick samt handelsbokhållarna Göran Ahlman och Claes Siegbahn. Frick betalade Schauman för att resa till Stockholm för att bedriva förhandlingar. Schauman träffade där bankiren Louis Fraenckel, som var beredd att stödja projektet.

Koncession beviljades den 18 april 1884 för en bana från Trelleborg till Södervärn, där den anslöt till Malmö–Ystads Järnväg (MYJ). Denna anslutning, som skedde trots motstånd från MYJ, innebar också att en järnvägsstation öppnades vid Södervärn, något som tidigare saknades. Ägaren till Katrinetorps gård i Bunkeflo socken, David Frick, var dock bestämd motståndare till en järnväg över hans ägor och man tvingades därför dra denna i en stor sväng väster om dessa. Malmö-Trelleborgs Järnvägs AB bildades i Malmö den 3 november 1884 och följande vår kunde byggandet starta. Entreprenörer för järnvägsanläggningen var de danska ingenjörerna William Werner och Jacob Gluud. Den förste innehavaren av befattningen som trafikchef blev Reinhold von Essen och banan invigdes den 27 april 1886 av landshövding Gotthard Wachtmeister.[1]

Trafiken

MTJ använde samma spår som Malmö–Ystads Järnväg (MYJ) från Malmö Västra station till Södervärn, där den vek av söderut via Vellinge till Trelleborgs övre station. Stationer/hållplatser fanns från Södervärn till Trelleborg vid Kulladal, Vintrie, Västra Klagstorp, Tygelsjö, Hököpinge, Vellinge, Håslöv, Skegrie och Skytts Tommarp.[2]
År 1898 tillkom Västra Klagstorp–Tygelsjö Järnväg (KTJ) vilken utgick från Tygelsjö och sträckte sig till Klagshamn, där en ny cementfabrik byggts. Persontrafiken på denna upphörde redan 1927 och efter cementindustrins slutliga nedläggning 1939 användes denna bana för bettransporter fram till 1945 innan den slutligen övergavs (ofarbara spår fanns kvar ännu på 1960-talet).
År 1904 tillkom ytterligare en sidolinje, Vellinge–Skanör–Falsterbo Järnväg (HSFJ). Järnvägen förstatligades 1943 och MYJ-sträckan Malmö Västra-Södervärn nedlades 1955, Vellinge-Trelleborgs Övre 1960. Sträckan Södervärn–Falsterbo, efter 1960 kallad Falsterbobanan, trafikerades fram till 22 augusti 1971.[3]

Loken

Galleri

Stationer


Banvakter

Referenser

  1. Holmgren, Yngve (1964). Malmö-Trelleborgs järnväg, årsskrift Det gamla Trelleborg, sid. 59ff.
  2. Tidtabell från 1930 för MTJ.
  3. Christina Gustafson, Badgästerna tog järnvägen till Falsterbonäset, Sydsvenskan 16 maj 2014.

Vidare läsning

  • Holmgren, Yngve (1964). ”Malmö-Trelleborgs järnväg”. Årsskrift / Det gamla Trelleborg. 0281-7446. ISSN 0280-3879.  Libris 3614889