Sölvesborg-Kristianstads Järnväg

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 571)
Sölvesborg-Kristianstad Järnväg
Kristianstad_001.jpg
Kristianstad station
Allmänt
PlatsBlekinge Skåne
SträckaSölvesborg-Kristianstad
Organisation
Invigd1874
ÄgareVBlJ 1874-
Svenska staten 1940-
BanoperatörStatens Järnvägar 1940-
Tekniska fakta
Antal spårenkelspår
Spårvidd1067, 1435 millimeter (Smalspår, Normalspår)
Linjekarta
km tid   v  r 
Bandel 571
Unknown BSicon "LSTR"
Till Hörby Bandel 588
Unknown BSicon "LSTRq" Junction from right
Till Åhusbaden Bandel 592
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
129,8 Kristiandstad Central
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Älmhult Bandel 583
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Hässleholm Bandel 587
Non-passenger station/depot on track
129,3 Kristianstad Godsbangård
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Karlshamn Central Bandel 567
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
127,2 Nosaby
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
121,3 Fjälkinge
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
117,8 Bäckaskog
Straight track Unknown BSicon "lBST"
117,7 Bäckaskog BV
Straight track Unknown BSicon "exlHST"
115,1 Knutehusvägen HP
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
112,6 Gualöv
Unknown BSicon "lBHF" Straight track
109,3 Bromölla
Straight track Unknown BSicon "exlBST"
109,2 Bromölla BV
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Spår mot Nymölla
Straight track Unknown BSicon "lBST"
104,3 Valje BV
Straight track Unknown BSicon "lHST"
104,1 Valje HP
Unknown BSicon "STR+GRZq"
104,0 Blekinge län/Skåne län
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "KRZu" Unknown BSicon "LSTRq"
Till ◄Sölvesborg/Älmhult Bandel 581
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Älmhult Bandel 581
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
100,3 Sölvesborg
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "ABZrxl" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Karlshamn Central Bandel 567
Till Hörviken Bandel 570
Teckenförklaring


Sölvesborg-Kristianstads Järnväg (SCJ) var en 1067 mm smalspårig järnväg mellan Kristianstad och Sölvesborg som öppnade för trafik den 8 augusti 1874. Järnvägen finns kvar efter ombyggnad 1954 till 1435 mm normalspår som en del av nuvarande Blekinge kustbana.

Historia

Det första bolaget för en järnväg Kristianstad till Sölvesborg bildades 1865. Kristianstad hade samma år fått normalspårig järnväg (från Hässleholm). Ett kostnadsförstag stannade vid 1,4 miljoner kronor. Det tecknades inte tillräckligt med aktier och ett nytt bolag bildades som skulle använda rullande material från Kristianstad-Hässleholms Järnväg (CHJ). Trots flera omarbetningar av förslaget med bl.a. spårvidden 891 mm beviljades inga statsbidrag.[1]

Ytterligare ett bolag, Sölvesborg-Christianstads Jernvägsaktiebolag (SCJ), bildades den 10 juni 1872. Bolaget föreslog spårvidden 1067 mm som skulle vara densamma som vid den blivande järnvägen Karlshamn-Vislanda Järnväg (KWJ). Förslaget godkändes på bolagsstämman den 28 juni 1873 efter medgivande av Kunglig Majestät. Kostnaden var beräknad till 940 000 kr och järnvägen öppnades den 8 augusti 1874 efter att provisorisk trafik hade startat i maj. Ekonomin var som för många järnvägsbolag dålig och ett nytt bolag Sölvesborg - Christianstads nya Jernvägsaktiebolag tog över den 18 maj 1878. Det gamla bolaget upplöstes.[1][2]

Järnvägen utgick från Kristianstad Centralstation vid CHJ i västlig riktning, gjorde så en loop norrut till en östlig riktning mot Sölvesborg.

SCJ tecknade 1884 aktier i WBlJ för 100 000 kr och obligationer för 70 000 kr. WBlJ gick i konkurs 1888 och innan SCJ fick sina 70 000 kr utbetalda från konkursboet var det en ekonomisk belastning.[1]

I Bromölla byggde Ivöverken industrispår under de första åren på 1900-talet för att frakta kaolin som kom med båt mellan piren och fabriken och färdigt gods från fabriken på järnväg.[3]

I december 1904 fick bolaget ett anbud från CHJ om att köpa järnvägen och bygga om till normalspår. Det kom också ett anbud från Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ). Järnvägen såldes till MBlJ för 1,7 miljoner kronor den 24 november 1905 med tillträde den 1 januari 1906. MBlJ bytte samtidigt namn till Blekinge Kustbanor (BKB) där fortsättningen finns beskriven.[1]

Trafiken

Järnvägen breddades 1954 till normalspår och finns kvar som en del av Blekinge kustbana.


Persontrafiken

Godstrafiken

Loken

Bolaget köpte inför trafikstarten två engelska tanklok från Avonside och Manning Wardle. Ett tredje tanklok köptes 1875 också från Avonside. Ett begagnat tanklok köptes 1888 från Sundsvall-Torpshammars Järnväg som hade blivit ombyggd till normalspår. Från Ljunggrens Verkstads AB i Kristianstad köptes ett tanklok 1899 och ytterligare två 1903.[1]

Galleri

Stationer

Sölvesborgs stationshus från 1899

Det första stationshuset i Sölvesborg kom för långt från de genomgående spåren när Västra Blekinge Järnväg (WBlJ) blev färdig 1886. Det blev bostad 1904 och revs 1963. Ett nytt stationshus som är byggnadsminne och ritat av C. F. Flinkenberg blev färdigt 1899.[4]

Referenser

Vidare läsning