Karlskrona-Emmaboda järnväg

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 560)
Karlskrona-Emmaboda järnväg
Kust till kust banan.jpg
Ett Intercity-tåg öster om Borås, på väg från Kalmar mot Göteborg.
Allmänt
PlatsSverige
SträckaKarlskrona - Gullberna - Emmaboda järnväg
Anslutande järnvägslinjerBlekinge kustbana
Stångådalsbanan
Organisation
ÄgareSvenska staten[1]
BanoperatörTrafikverket
TrafikoperatörTransdev
SJ AB
Green Cargo
TX Logistik
BiljettoperatörSJ
Öresundståg AB
Västtrafik
Tekniska fakta
Längd353 + 56 kilometer
Antal spårenkelspår med mötesspår
(Dubbelspår ca 4,7 km närmast Göteborg)
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största lutning15,4 
ATCJa
FjärrblockeringJa
Hastighet200[2] km/h
ElektrifieradJa
Linjekarta
km tid   v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Alvesta
Straight track
Small non-passenger station on track
x,x Emmaboda BVbanvakt
Station on track
75,0 Emmaboda
Junction to left Track turning from right
Straight track Unknown BSicon "LSTR"
Emmaboda-Kalmar
Unknown BSicon "eBST"
76,9 Knappsmåla BVbanvakt
Unknown BSicon "eBST"
81,9 Linnefors BVbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
82,0 Linnefors HLP
Unknown BSicon "eHST"
85,0 Banvakt efter Linneforsbanvakt
Unknown BSicon "eBHF"
86,0 Vissefjärda
Unknown BSicon "eBST"
86,1 Vissefjärda BVbanvakt
Unknown BSicon "eBST"
88,8 Lekaremåla BVbanvakt
Unknown BSicon "GRZq"
90 Kalmar län/Blekinge län
Unknown BSicon "eBST"
91 Vastansmåla BVbanvakt
Unknown BSicon "eBHF"
92 Saleboda
Unknown BSicon "eBST"
93 Saleboda BVbanvakt
Small non-passenger station on track
95 Furbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
95,5 Fur HPhållplats
Small non-passenger station on track
97,7 Holmsjö BVbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
100 Holmsjö
Unknown BSicon "eBST"
99,9 Holmsjö BVbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
102 Sillhövda HPhållplats
Unknown BSicon "eHST"
102,2 Sillhövda BVbanvakt
Small non-passenger station on track
104,4 Staffansbygd BV
Unknown BSicon "eBHF"
106 Nävragöl
Stop on track
107 Kvarnbäck/Kvarnabacken HPhållplats
Small non-passenger station on track
107,3 Kvarnbäck BVbanvakt
Unknown BSicon "eABZlf" Unknown BSicon "exENDEeq"
Bollasjö grusgrop
Unknown BSicon "eBST"
108 Bollasjöbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
109 Bollasjö HPhållplats
Unknown BSicon "eBST"
110,1 Östra Bollasjö BVbanvakt
Unknown BSicon "PSL"
113 Spjutsbygd, mötesspår
Stop on track
114 Spjutsbygdbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
114,3 Hållstorp HPhållplats
Unknown BSicon "eHST"
114,9 Hållstorp BVbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
118 Kestorp HPhållplats
Small non-passenger station on track
117,5 Kestorp BVbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
119 Rödeby
Unknown BSicon "eBST"
120,2 Östra Rödeby BVbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
120 Östra Rödebyhållplats
Unknown BSicon "eHST"
122 Bubbetorp HPhållplats
Small non-passenger station on track
122,6 Bubbetorp BVbanvakt
Stop on track
125 Torskors
Unknown BSicon "eBST"
125,8 Vedeby BVbanvakt
Unknown BSicon "eHST"
126 Vedeby HPhållplats
Unknown BSicon "exENDEaq" Unknown BSicon "eABZlg"
127 Renhållningsverket
Unknown BSicon "KRZu" Track turning from right
Mellersta Blekinge Järnväg,Blekinge kustbana
Straight track Junction from left
Östra Blekinge Järnväg
Unknown BSicon "PSL" Straight track
127Gullberna, mötesspår
Junction from left Track turning right
Unknown BSicon "eBST"
127,6 Sunna
Small arched bridge over water
127,8 Sunnabro
Unknown BSicon "eHST"
129 Oscars värn
Stop on track
129,7 Bergåsaej möjlighet att mötas
Unknown BSicon "eHST"
129,8 Bergåsa BVbanvakt
Stop on track
130,5 Karlskrona Norra
End station
131 Karlskrona Central
Åren 2002-2007 trafikerades banan med X31 och X32.
Tågtypen X32 inne på centralstationen i Karlskrona

Om banan

Karlskrona-Emmaboda Banan är enkelspårig, elektrifierad och trafikeras både av persontåg och godståg. Emmaboda–Karlskrona är 56 km.

Historia

Järnvägen är byggd i privat regi. Nordisk familjebok 1910 - Karlskrona–Växjö järnväg (CWJ)</ref> och Kalmar Järnväg (KJ) (Emmaboda – Kalmar) öppnad 1874.[3] De privata bolagen uppgick i Statens järnvägar efter att staten köpte bolagen mellan 1940 och 1941 i enlighet med 1939 års riksdagsbeslutet om statligt ägande av järnvägar.[4]

Persontrafik

  • Emmaboda - Karlskrona, länstrafik med Krösatåg


Godstrafik

Emmaboda – Kalmar

På sträckan Emmaboda – Kalmar har det byggts linjeblockering och fjärrstyrning. På en del av sträckan höjdes dessutom största tillåtna hastighet till 200 km/h, i första hand öster om Nybro. Nybro station har byggts om under 2008 och samtidigt har ett nytt mötesspår byggts utanför Nybro mot Kalmar. Några plankorsningar har byggts om till planskilt.

Under 2009-2010 utredde dåvarande Banverket fler upprustningar på sträckan Emmaboda-Kalmar i form av mötesspår i Örsjö och i Trekanten. Dessa mötesspår plus 2 stycken mötesspår mellan Växjö och Emmaboda och dubbelspår på hela eller delar av sträckan Alvesta-Växjö, beräknas krympa restiden med drygt 10 minuter.

Trafikverket har påbörjat byggandet av mötesspår i Örsjö. Den ska stå klar hösten 2013. Mötesspår i Rockneby och Trekanten är under utredning och kan bli byggda cirka 2015, dock lite oklart.

Kalmar Läns Trafik har beslutat starta lokaltågstrafik Kalmar-Växjö som ska komplettera Öresundstågen. De ska starta 2014 och KLT har beslutat skaffa tåg till det. De kommer att stanna i Smedby, Trekanten, Hanemåla och Örsjö utöver på de ställen tåg stannar idag[5][6]

Upprustning Emmaboda – Karlskrona

Bandelen Emmaboda – Karlskrona går även under namnet Emmabodabanan.

Upprustning 2013

En större upprustning gjordes[7] mellan december 2011 till juni 2013 och bussar ersatte alla tåg under denna tid. Kortfattat ska gjordes annat följande åtgärder:

  • Spårrätning utförs inom befintlig bankropp
  • Byte till helsvetsat spår på hela sträckan
  • Fjärrblockering införs
  • Ny kontaktledning
  • Olika kapacitetshöjande och säkerhetshöjande el-åtgärder
  • Plankorsningsåtgärder där ca 60 av drygt 80 plankorsningar slopas. Plankorsningar som blir kvar kommer att få förstärkt skydd, nya planskildheter byggs

samt

  • Ny mötesstation i Gullberna och Vissefjärda
  • Ombyggd och upprustad mötesstation i Spjutsbygd och Holmsjö
  • Ny spårförbindelse i Emmaboda som möjliggör att tågen från Kalmar och Emmaboda kan ankomma samtidigt till samma plattform vilket minskar trafikstörningar

Kalmar Läns Trafik och Blekingetrafiken har beslutat starta lokaltågstrafik Karlskrona-Växjö. De ska starta 2014 och länsbolagen har beslutat skaffa tåg till det. De kommer att stanna i Vissefjärda utöver de ställen tåg stannar idag[5]

Nedläggningshotad

Den 10 oktober 2007 meddelade Rikstrafiken att den från 2009 inte vill bekosta någon mer tågtrafik på sträckan Karlskrona – Emmaboda. SJ meddelade samtidigt att man endast var villig att köra fem dubbelturer med buss.[8] Anledningen till detta var att dåvarande Banverket inte prioriterat banan för en upprustning. Blekingetrafiken kallade in ett krismöte, och enligt Region Blekinge var nedläggningen då inte ännu nödvändig.[9] Regionerna i Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län erbjöd sig då att betala i förskott för upprustningen.[10]

Färre avgångar

Rikstrafiken beslutade 15 februari 2008 att från 1 januari 2009 sluta subventionera tågtrafiken på sträckan Emmaboda – Karlskrona. Därmed tog SJ över tågtrafiken utan något särskilt stöd från Rikstrafiken. Detta innebar att antalet tågavgångar halverades.

SJ lät meddela att förhandlingar med Blekingetrafiken pågår om antalet tågavgångar. Om avtalet går igenom kommer det bli tågavgångar varannan timme. Det avtalet beräknades bli klart under mars-april.[11]

Besked om upprustning hösten 2008

Blekingetrafiken arbetade under hösten 2008 för att få fram en tillfällig lösning med landstinget och Karlskrona kommun om en finansiering.

Först hösten 2008 beräknades besked från regeringen om det blir en upprustning av Emmabodabanan komma, vilket är en förutsättning för att tåg ska kunna köra där.[12] Redan den 27 maj 2008 fick Karlskrona kommun dock signaler från departementet att regeringen har med upprustningen av Emmabodabanan i den kommande budgeten.[13]

Den 11 september 2008, när regeringens satsningar på järnvägar och vägar fram till år 2010 publicerades, fanns också sträckan Karlskrona - Emmaboda med. Sträckan skulle dock endast få 50 miljoner kronor, och resterande 650 miljoner som behövs skulle komma senare[14]. Upprustningen startade under våren 2011[7] och under tiden är banan avstängd och ersatt med buss. Upprustningen beräknas vara färdig lagom till sommaren 2013, ett halvår senare än beräknat på grund av att regeringens pengar inte portioneras ut i den takt nuvarande trafikverket räknat med. På grund av inga anbud i juli 2012 och få anbud i november 2012 har Blekingetrafikens upphandling av trafiken fördröjts och trafiken bedöms dröja till januari 2014.[15]

Referenser

Vidare läsning

Externa länkar