Börringe-Östratorps Järnväg

Från Järnvägsdata
Börringe-Klagstorp-Smygehamn/Östratorp Järnväg
Smygehamn_001.jpg
Smygehamn Station
Allmänt
PlatsSkåne
SträckaBörringe-Klagstorp-Smygehamn/Östratorp
Organisation
Invigd1887
ÄgareBÖJ 1887-1840
Svenska staten 1941-1974
BanoperatörBÖJ 1884-1940
Statens Järnvägar 1941-1974
Tekniska fakta
Längd22 kilometer
Antal spårenkelspår
Spårvidd1435 millimeter (Normalspår)
Linjekarta
Bandel 645
km  v  r 
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Malmö Västra Bandel 638
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
0,0 Börringe
Unknown BSicon "exABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Ystad Bandel 638
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
2,7 Havgård
Unknown BSicon "exHST"
4,2 Grönalund HP
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
5,5 Stävesjö
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
7,7 Anderslöv
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBST"
8,9 Sörbytorp BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
11,3 Hönsinge
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
13,8 Jordberga
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exENDEeq"
14,2 Jordberga Sockerbruk LP
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Rydsgård Bandel 644
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
15,8 Klagstorp
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "exABZrf"
Till Trelleborg Central Bandel 644
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
18,7 Äspö
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exENDEeq"
21,2 Hemmesdynge LP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
22,1 Smygehamn
Unused track end end
Teckenförklaring

Börringe-Östratorps Järnväg (BÖJ) tillkom 1887 sedan Börringe-Anderslövs Järnväg (BAJ) förlängts via Jordberga och Klagstorp till Östratorp (sedan 1950 kallat Smygehamn). Järnvägens i särklass viktigaste uppgift blev transport av sockerbetor till sockerbruket i Jordberga, persontrafiken var av ringa omfattning och högst olönsam.

BÖJ förstatligades år 1941 och när betfrakten på järnvägen minskade efter andra världskriget blev det därför snart aktuellt med nedläggning. All persontrafik på banan, liksom godstrafiken Klagstorp – Smygehamn upphörde 1957, godstrafiken BörringeAnderslöv 1959 och Anderslöv – Jordberga 1960. Den sista återstående godstrafiken, Klagstorp – Jordberga upphörde 1974.


Historia

Trafiken

Persontrafiken

Godstrafiken

Loken

Galleri

Stationer

Referenser

Vidare läsning