Örebro–Svartå Järnväg

Från Järnvägsdata
Örebro–Svartå Järnväg
Svartåtåget 1937.jpg
Sista ångloket på Svartåbanan år den 6 september 1937. Kortet taget på Örebro södra station.
Allmänt
PlatsNärke
SträckaÖrebro SSvartå
Anslutande järnvägslinjerStatsbanan Krylbo–Örebro
Statsbanan Hallsberg–Örebro
Nordvästra stambanan
Örebro–Skebäcks Järnväg
Smalspår
Norra Östergötlands Järnvägar
Organisation
Invigd1897
Avstängd1985
ÄgareSvenska staten 1907–
BanoperatörKöping–Hults Järnväg 1897–1897
Örebro–Köpings Järnväg 1897–1900
Statens Järnvägar 1900–
TrafikoperatörKöping–Hults Järnväg 1897–1897
Örebro–Köpings Järnväg 1897–1900
Statens Järnvägar 1900–
Tekniska fakta
Längd49 kilometer
Antal spårEnkelspår med mötesspår
Spårvidd1 435 millimeter (normalspår)
Elektrifierad6 september 1937
Matning16 kV 16 2/3 Hz
Källor
Örebro–Svartå Järnväg
Stationer 1897–1985
km
Abbreviated in this map
Statsbanan Krylbo–ÖrebroFrövi
Station on track
Örebro C (Ör)
Bridge over water
Svartån
Unknown BSicon "BHF-L" Unknown BSicon "exKBHF-Ra"
0 Örebro S (Öb)1882–
Junction to left Unknown BSicon "xKRZxl"
Örebro–Skebäcks JärnvägSkebäck
Straight track Unknown BSicon "exSTRlf"
Norra Östergötlands JärnvägarPålsboda
Junction to left
Statsbanan Hallsberg–ÖrebroHallsberg
Unknown BSicon "eBST"
1 Örnsro (Öro)1943–1964
Junction to left Track turning from right
Linjeomläggning1971
Unknown BSicon "KBSTxe" Straight track
2 Åbyverket1960–
Unknown BSicon "exSTR" Small non-passenger station on track
2 Ekströms (Eks)1971–2013
Unknown BSicon "exBST" Straight track
1 Åby tegelbruk1898–1921
Unknown BSicon "exHST" Straight track
3 Skråmsta (Sks)1927–1964
Unknown BSicon "xABZrg" Track turning right
Linjeomläggning1971
Unknown BSicon "KBSTxe"
3 Bista (Bi)1967–
Unknown BSicon "exSTRlf" Unknown BSicon "exSTRlg"
Unknown BSicon "exWBRÜCKE"
Svartån
Unknown BSicon "exBHF"
4 Karlslund (Kld)1897–1981
Unknown BSicon "exBHF"
6 Lindbacka (Lia/Lda)1897–1985
Unknown BSicon "exBHF"
8 Gräveby (Grb)1897–1985
Unknown BSicon "exHST"
11 Östertysslinge (Öty)1927–1985
Unknown BSicon "exKBSTl" Unknown BSicon "exSTRlg" Unknown BSicon "exSTR"
Latorpsbruk–Garphyttans industribana
Unknown BSicon "exKBHF-Le" Unknown BSicon "exBHF-R"
12 Latorpsbruk (Ltb)1897–1985
Unknown BSicon "exBST"
14 Holmstorp (Hsp)1907–1985
Unknown BSicon "exBHF"
16 Vintrosa (Vra)1897–1985
Unknown BSicon "exBST"
18 Lannabruk (Lbr)1902–1985
Unknown BSicon "exHST"
Lanna1897–
Unknown BSicon "exBHF"
21 Hidingebro (Hdb)1897–1985
Unknown BSicon "exWBRÜCKE"
Svartån
Unknown BSicon "exHST"
24 Brånsta (Bns)1927–1985
Unknown BSicon "exBHF"
26 Fjugesta (Fj)1897–1985
Unknown BSicon "exBST"
28 Fjugesta grusgrop1922–1937
Unknown BSicon "exBHF"
29 Gropen (Gpn)1897–1985
Unknown BSicon "exWBRÜCKE"
Svartån
Unknown BSicon "exBHF"
31 Kvistbro (Kbo)1897–1985
Unknown BSicon "exHST"
33 Bälsåsby (Bsy)1927–1985
Unknown BSicon "exBST"
35 Ingvaldstorp (Ljt/Iv)1917–1985
Unknown BSicon "exBHF"
37 Mullhyttemo (Mln/Mlo)1897–1985
Unknown BSicon "exHST"
41 Dormen (Dm)1897–1985
Unknown BSicon "exHST"
43 Hemsjöstrand (Hsts)1943–1985
Unknown BSicon "exHST"
45 Ängslätten (Äls)1927–1964
Unknown BSicon "xABZrg"
Nordvästra stambananLaxå
Unknown BSicon "eBHF"
49 Svartå1866–
Abbreviated in this map
Nordvästra stambananKarlstad C
Källor[1][2]

Örebro–Svartå Järnväg (ÖrSJ), också kallad Svartåbanan, var en järnvägslinje som gick mellan Örebro södra station och Svartå i västra delen av Närke i Sverige. Järnvägen var drygt 49 kilometer lång. Räknat från Örebro centralstation, varifrån de flesta tåg utgick på senare år, var den drygt 50 kilometer. ÖrSJ korsade Svartån fyra gånger på dess väg genom Närke.

Historik

Banan byggdes av Örebro–Svartå Järnvägaktiebolag som fick koncession den 23 november 1894 och påbörjade arbetet 1895. Banan öppnades för trafik den 1 oktober 1897 och den bokförda byggkostnaden var 1906 1 800 000 kronor. ÖrSJ drev aldrig någon trafik på banan utan skrev ett kontrakt på 50 år med Köping–Hults Järnväg (KHJ). KHJ rekonstrueras 1897 som Örebro–Köpings Järnväg (ÖKJ). Svenska staten köpte den 1 januari 1900 sträckan ÖrebroFrövi av ÖKJ och Statens Järnvägar (SJ) fick samtidigt ta över driftkontraktet för ÖrSJ. Svenska staten köpte ÖrSJ den 1 januari 1907.[3][4][5]

Banan elektrifierades 1937 och periodvis, bland annat på 1950-talet gick nattåg OsloStockholm här, för att slippa vända mitt i natten i Laxå. 1962 byggdes ett triangelspår i Laxå, så tågen kunde gå utan att vända.

Redan 1976 ville SJ lägga ner banan men den fortlevde fram till 1985 då den slutligen lades ned efter hård lokal debatt.[5] Ansvaret överfördes vid denna tid på länen, som inte var vana vid tågansvar och ansåg buss vara kostnadseffektivare. Det höga antalet stopp på banan, ett varannan kilometer, skapade låg medelhastighet och därmed låg lönsamhet (få passagerarkilometer och därmed lite biljettintäkter per dag och fordon). Låg medelhastighet innebär också låg konkurrenskraft mot bil.

Spåren revs huvudsakligen upp i början av 1990-talet. Idag trafikeras de första tre–fyra kilometerna av banan närmast Örebro som industrispår av diesellok från Green Cargo medan de sista 800 meterna innan Svartå ligger kvar obrukade. Delar av banvallen mellan dessa platser har blivit cykelväg, enskilda vägar eller åkermark.

Det finns under 2000-talet diskussioner om en ny snabb järnväg, preliminärt kallad Nobelbanan, KristinehamnKarlskoga–Örebro. Den ska dock inte gå i exakt samma sträckning som Svartåbanan utan mer längs Europaväg 18.[6]

Industrispår

Industribanan Latorpsbruk–Garphyttan

År 1916 anlades ett 6 kilometer lång smalspårigt industrispår med spårvidden 600 millimeter, som förband Garphytte bruk med Latorpsbruk.[7]

Karlslund station–Karlslunds kvarn

Mellan Karlslunds station och kvarnen vid Karlslunds herrgård byggdes tidigt ett stickspår efter krav från Theodor Dieden, som ägde gården och som hade starka intressen i Örebro–Svartå järnväg. Stickspåret utgick på bangårdens norra sida och löpte i en kurva österut och norrut ned mot kvarnen som låg i den sänka som Svartån bildar vid gården. På vägen korsade spåret kanalen mellan Svartån och Karslunds kraftstation. Spåret slutade vid kraftstationen och där fanns det en växel som ledde ned till kvarnbyggnaden. Spåret var normalspårigt (1 435 millimeter) och revs troligen omkring tiden för elektrifieringen 1937.[8]

Andra industrispår utefter Svartåbanan

Latorpsbruk station–Alunbrottet Spårvidd okänd.
Holmstorp lastplats–Klara gruvor Spårvidd 600 och 750 mm
Lannabruk lastplats–Lanna kalkbruk Spårvidd 600 mm
Fjugesta station–Fjugesta tegelbruk-Lertaget Spårvidd 500 mm
Fjugesta grusgrop lastplats–Fjugesta grusgrop Spårvidd 1435 mm
Gropen station–Gropens såg Spårvidd 1435 mm.
Slästorps torvströfabrik–Övratorpsmossen Spårvidd 600 mm.
Ingvaldstorp lastplats–Hultamossen Spårvidd 500 mm.
Mullhyttemo station–Stockås torvströfabrik Spårvidd 891 mm. Spåren rivna. Närkes första elektrifierade järnväg.
Stockås torvströfabrik Spårvidd 500 och 600 mm.
Västanås torvströfabrik Spårvidd 600 mm.
Svartå station–Svartå bruk Spårvidd 1435 mm.[9]

Referenser

Vidare läsning

  • Ericson, Lennart (1984). ”Klara gruvor-Holmstorp”. Vägen från gruva och bruk: sju järnvägar för malm och järnmanufaktur: industribanor av Décauvilletyp/ (1984): sid. 108-123.  Libris 8379456

Externa länkar